Naši ljudi

Kako pričate o energetici?

Autor: Stefan Despotović, direktor Centra za odnose sa javnošću u NIS-u 27.04.2021 • 5 min read

Direktor Centra za odnose sa javnošću i Press sekretar generalnog direktora naše kompanije, Stefan Despotović, u autorskom tekstu za portal Energija Balkana piše o izazovima u komunikaciji sa kojima se sreće naftna industrija. Koji su to faktori koji utiču na nepoverenje prema određenom sektoru, kako ih prevazilazimo i koje alate koristimo kako bismo domaću i stranu javnost blagovremeno i tačno obaveštavali o svojim aktivnostima, pročitajte u tekstu u nastavku.

Koja vam je asocijacija na reč „energetika“? A tek na termin „naftno-gasni sektor“?

Zamislili ste se?

Nije tako brzo kao što bi to bio slučaj sa, na primer, asocijacijom na IT, telekomunikacije, bilo koju digitalnu platformu ili turizam, retail…

Pa i nije baš jednostavno, zar ne?

Mnoga globalna istraživanja i dalje potvrđuju da energetika, a posebno naftno-gasni sektor još nose teret „spore“, „konzervativne“, „nedovoljno razumljive“ i „zatvorene“. I sam sam probao da obavim jedno malo istraživanje na našem tržištu, pa sam pre nekoliko meseci anketirao dostupne znalce iz oblasti komunikacija, PR agencija i prijatelja iz medija. Pitanje je bilo jednostavno – šta vam smeta u načinu na koji komunicira naftno-gasni sektor, da li kaskamo? Finalnim rezultatom sam i više nego zadovoljan. Ali želeo bih da ovde, ipak, stavimo na papir samo izazove u komunikaciji naše industrije. O svim pohvalama, nekom drugom prilikom.

Prvi izazov sa kojim se srećemo globalno jeste ne baš zavidan nivo poverenja javnosti u sadržaje koji se objavljuju i generalni imidž naftne industrije. I to treba otvoreno reći. Nakon nekoliko globalnih katastrofa (setimo se samo Meksičkog zaliva i naftne platforme…), nemali deo javnosti na naftni sektor gleda kao na krivca za ekološke probleme. I baš zato, moramo biti aktivniji i proaktivniji u komunikaciji od drugih. Moramo kontinuirano graditi poverenje kroz stalne odgovore na upite građana i novinara, da konstantno upoznajemo javnost sa projektima zaštite životne sredine, da pronalazimo načine da pristupimo najširoj publici i informišemo ih o tome šta i kako radimo.

Zatim, tu neizbežno jeste i sama specifičnost biznis operacija u ovoj industriji i mnoštvo komplikovanih tehnologija. Energetski sektor obiluje velikim brojem stručnih termina i veoma složenih poslovnih procesa u koje se razume samo mali krug ljudi. Ipak, upotreba svih kanala komunikacije, izmena stila komunikacije da bi se ona prilagodila znanjima najšire publike i postala pitka, rad sa novinarima kako bismo im približili osnove naftnog biznisa i tržišnih kretanja, dobar su recept za prevladavanje ove specifičnosti.

Treće – digitalizacija. Naftno-gasni sektor moraće i dalje da jača upotrebu digitalnih kanala komunikacije i da nastavi da menja stil komunikacije, uz korišćenje svih novih alata. I to mnogo više od „modernih“ industrija. Nafta ne može da postane digitalna, ali unapređenjem i digitalizacijom komunikacije benefiti će doći. I oni su brojni. U NIS-u digitalne kanale pre svega upotrebljavamo kako bismo javnosti približili zadatke naftne industrije, radne procese, kao i način poslovanja i rezultate same kompanije. Društvene mreže su postale svojevrsni servis za sva pitanja javnosti najšireg spektra: od načina istraživanja i proizvodnje nafte i gasa, pa do pitanja poput radnog vremena benzinskih stanica, upita za sponzorstva i donacije i razvoj karijere u okviru naše kompanije. Društvene mreže su pokazale poseban značaj tokom pandemije i uvođenja policijskog časa, kada su svi građani u realnom vremenu dobijali precizne informacije o radnom vremenu maloprodajnih objekata NIS-a. Pokazali su i posebnu važnost prilikom širenja fake-news (lažna informacija o nestanku goriva na benzinskim stanicama NIS-a tokom vanrednog stanja), kada smo u najkraćem roku sprečili nastanak panike kod građana objavljivanjem tačne informacije o redovnoj snabdevenosti derivatima na svim maloprodajnim objektima NIS-a.

Posle svega – da li je baš PR u naftnoj industriji toliko različit u odnosu na druge? I da i ne. Specifičnost sektora u velikoj meri se preliva i na posao odnosa sa javnošću. PR u naftno-gasnoj industriji, nosi stoga ogroman izazov, ali i ogroman potencijal – da nastavi da menja imidž cele industrije i da podiže profesiju PR-a na jedan potpuno drugi nivo.

Ali, osnovni postulati eksternog komuniciranja su isti, bez obzira na to u kojoj branši radimo ovaj posao – precizno, pravovremeno, transparentno i verodostojno informisanje javnosti o našim aktivnostima ne zavisi od industrije u kojoj se bavimo PR-om.

I na kraju, zaključak se sam nametnuo. Ako želimo biti uspešni u pričanju priča o energetici, ne možemo se uljuljkivati i imati komfor nekih drugih industrija. Nemamo taj luksuz. Mi promenu stila komunikacije i proaktivnost moramo svakodnevno unapređivati uz neizbežan dalji razvoj digitalnih rešenja i platformi. Inovativnost i proaktivnost su i budućnost energetike i PR-a.