Naši ljudi

Šta za mlade predstavlja lider

Autor: tim NIS-a 12.11.2021 • 3 min read

Ko su lideri u današnjem poslovnom svetu i kakav je njihov uticaj na tim koji vode? Mogu li lideri da uče od članova svog tima koji su tek na početku karijere i koje su to najvažnije lekcije koje mogu da dobiju u radu sa mlađim kolegama? Kada je članovima tima potrebna podrška lidera i na koji način on može najefikasnije da je pruži? O ovim i drugim temama koje se tiču liderstva i razvoja karijere razgovarali smo sa našim mladim kolegama i dobili više nego zanimljive odgovore.

  1. Haris Sadiku, mlađi inspektor kontrole, Blok Prerada
  2. Ana Savić, mlađi specijalista za razvoj proizvoda, IT Bloka Promet
  3. Marko Andrejević, mlađi inženjer za bušotinske radove, UPS

1.     Šta je za tebe pravi lider?

Haris: Verujem da će se moj odgovor na ovo pitanje menjati i jasnije formirati vremenom i stečenim iskustvom, ali bih izdvojio neke stavove koje sam oblikovao baveći se timskim radom, kako u sportu, tako i na fakultetu i dosadašnjoj praksi u velikoj kompaniji. Lidera vidim kao socijalno inteligentnu osobu koja se istovremeno ističe znanjem iz oblasti kojom se bavi. Kada kažem socijalna inteligencija, mislim na njegovu sposobnost da na pravi način pristupi kolegi/saigraču/zaposlenom i iskoristi njegov potencijal, ali imajući u vidu njegov senzibilitet i znajući da prepozna pravi trenutak za tako nešto. Mislim da su lideri osobe koje hvataju korak sa trendovima i aktuelnostima u svojoj struci i tako se lako adaptiraju na novonastale situacije i drugačije pristupe rešavanju problema. U odlučujućim situacijama preuzimaju inicijativu i koriste svoju pozitivnu energiju i entuzijazam da ceo tim brže i efikasnije ostvari zadati cilj. Na kraju krajeva ono čime se mere dobri lideri su upravo rezultati njegovog tima.

Ana: Za mene je pravi lider osoba koja je samopouzdana i predana svom poslu. Jedino takva osoba može da prihvati brze i stalne promene koje se dešavaju na poslu. Samim tim, lider ume da odredi prioritete i da pronađe alternativne načine kako posao uraditi efikasnije i efektivnije. Lider je onaj koji motiviše i ohrabruje članove svog tima da urade posao najbolje što mogu. Lider treba da  pomogne da članovi tima napreduju u svom poslu i da njihov napredak primeti i pohvali. Lider usmerava članove tima i pomaže im u ostvarenju zajedničkog cilja.

Marko: Po mom mišljenju pravi lider predstavlja osobu koja može da prepozna potencijal svakog člana tima, stvori uslove, pa čak i motivaciju ponekad, da se potencijal članova razvija i ostvari, a zatim objedini sve te potencijale i napravi perfektan sklad. Takođe, lider mora imati ,,people skills“, mora naći najbolji način za podsticanje članova tima, ali treba da ima i jasnu viziju i ambiciju u kom smeru ići za najefikasnije dostizanje cilja. Smatram da lider treba da podstiče razmišljanje, inovaciju i preuzimanje inicijative i odgovornosti od svog tima. Takođe, lider se postaje vremenom i na tom putu lider gradi odnos sa timom, tako da svaki član tima ima apsolutno poverenje u lidera i može uvek da mu se obrati u vezi sa problemima na koje nailazi.

2.     Šta tvoj lider uči najviše od tebe?

Haris: Rekao bih da je uzajamno zdrav odnos bitan u svakoj vrsti tima. Gledajući iz ugla početnika, znam koliko nam je stalo do onoga što nam lideri kažu, ali ponekad stičem utisak da taj manir aktivnog slušanja nedostaje nekima od njih. Uz nas se mogu prisetiti svojih početaka i na osnovu toga prilagoditi svoj pristup prema osobama koje su niže u kompanijskoj hijerarhiji (želim da napomenem, da su ispod njih samo u toj hijerarhiji i nijednoj drugoj). Kao neko ko dolazi „svež“ sa fakulteta, upoznat sam sa tehnološkim trendovima i načinom razmišljanja mladih ljudi, tako da se lider može upoznati sa okolnostima u kojima odrasta moja generacija, a samim tim i njegove buduće kolege, konkurencija i tržište. Često lideri znaju da upotrebe izraz „osveženje“ ili „pojačanje“ misleći na nekog novog ili mladog u timu, a to već dovoljno govori o našim glavnim adutima. Možda se u ovom trenutku ne mogu pohvaliti radnim iskustvom, ali sam naoružan entuzijazmom, energijom i željom za znanjem i uspehom.

Ana: Kao najmlađi član tima, mislim da moj lider može da nauči od mene šta to današnja omladina  želi i očekuje od tima sa kojim radi. Takođe, s obzirom na to da radimo u IT sektoru, a IT oblast je sklona brzim i stalnim promenama, mislim da lider može od mene da čuje koje su to moderne tehnologije sada zastupljene i aktuelne i koje bismo nove alate mogli da koristimo u svom poslu.

Marko:

Liderstvo nosi mnogo odgovornosti i obaveza, pa je potpuno prirodno da se neke stvari potisnu u drugi plan, možda čak i izgube. Ono što sam primetio, jeste da lider može izgubiti  žar i žustrinu prilikom obavljanja nekih zadataka. Smatram da mi, mlade kolege, ponovo u njima podstičemo i budimo taj neki ,,drive“. Kroz razgovore, ponašanje i obavljanje zadataka, možda čak i nesvesno utičemo na lidere, i prenosimo na njih  želju za daljim razvojem i konstantnim radom na sebi. I evo, posle nekoliko meseci rada, vidim da dolazi do promena kod mog lidera u tom smislu.

3. Na lidera se najviše oslanjaš kada…

Haris:

Nema sumnje da se na lidera najviše oslanjam kada sam najmanje samostalan i najmanje znam – na početku. Kada imam nedoumice, nedovoljno iskustva, strah od pogrešne procene. Možda čak ni ne znam da prepoznam kada se tačno oslanjam na sebe, a kada i dokle na njega, ali znam da se najlakše oslanjam na lidera u kog imam poverenja. Ukoliko mi se u nekom trenutku odgovornost koju treba da preuzmem učini iznad mojih mogućnosti, sigurno ću se posavetovati sa njim. Mimo situacija u vezi sa poslom, mogu da pretpostavim da bih se na lidera oslonio kada mi budu potrebne smernice i saveti za dalji nastavak  karijere.

Ana:

Kada učim i istražujem nove stvari na poslu, znam da mogu da se obratim za pomoć i razjašnjenje svega što mi nije jasno.  S obzirom da sada, posle određenog perioda rada, mogu da donosim pojedine odluke, dešava se da se ponekad dvoumim, tako da se oslanjam na svog lidera kada je potrebno da donesem ispravnu odluku. Greške kao neizostavni deo  samog početka  karijere, nisu ni mene zaobišle, tako da se na svog lidera oslanjam kada mi je potrebna pomoć da ispravim stvari i nastavim dalje sa svojim poslom,  a pravi lider će mi objasniti na lep način, bez tenzija i ljutnje, zašto je nešto bilo pogrešno.

Marko: Na lidera se prvenstveno oslanjam kada „naletim“ na neki problem u vezi sa poslovnim zadacima.  Pored toga, obratim se lideru i kada treba da porazgovaram ili posavetujem se o stvarima koje nisu u vezi sa strukom, već se tiču odnosa sa kolegama, odnosa prema kompaniji i moj razvoj u tom smeru. Jednostavno, kada mi je potrebno da čujem drugo mišljenje od osobe u koju imam poverenja, obratim se lideru. Lideri sa iskustvom, ne poseduju samo stručno znanje, već i mnoge druge veštine koje mogu preneti, zajedno sa iskustvima.