Arhiva vesti

Efikasan odgovor krizi. Poslovanje NIS-a u 2014.

април 24, 2015

Stručnjaci su jednoglasni da je protekla godina bila izuzetno teška za privredu čitavog balkanskog regiona, pa samim tim i za NIS. Prošlu godinu obeležila je velika devalvacija dinara u Srbiji, drastičan pad cene nafte i gasa, kao i pad bruto domaćeg proizvoda od dva odsto. Pored navedenog, negativan uticaj na poslovanje NIS-a imali su i formiranje obaveznih rezervi, povećanje akciza, markiranje goriva, kao i otežana naplata potraživanja od javnih preduzeća. Iako se 2008. godine dogodila slična kriza u naftno-gasnom sektoru, kada su isto kao i 2014, u četvrtom kvartalu, zabeleženi veliki pad cene nafte i velika devalvacija dinara, današnji rezultati poslovanja NIS-a i oni od pre sedam godina drastično su različiti. Kompanija je 2008. završila sa gubicima od osam milijardi dinara, dok je 2014. zabeležila neto dobit od 27,8 milijardi dinara pri čemu je vrednost kursnih razlika bila čak 13,2 milijarde dinara. Uprkos teškoj godini, Kiril Kravčenko, generalni direktor NIS-a, kaže da su u 2014. ostvareni dobri rezultati u svim segmentima poslovanja i uspešno realizovani svi značajni projekti. - NIS je poslovao dobro i zabeležio dobit. Kompanija je bila finansijski stabilna čime smo dokazali da smo sposobni da preživimo krizu i u teškim uslovima generišemo dobit – istakao je Kiril Kravčenko na Proširenoj sednici Savetodavnog odbora kompanije, na kojoj je prezentovao rezultate poslovanja u 2014. i ukazao na glavne fokuse NIS-a u ovoj godini. Finansijski pokazatelji Na finansijski rezultat Kompanije negativan uticaj imali su krajnje nepovoljni makroekonomski uslovi koji su se formirali na svetskom tržištu ugljovodonika u drugoj polovini 2014, ali je, zahvaljujući realizaciji programa povećanja efikasnosti biznis-procesa u osnovnim segmentima poslovanja, NIS uspeo da minimalizuje pad pokazatelja EBITDA na osam odsto, do nivoa od 63,4 milijarde dinara. – Možemo reći da smo ostvarili pobedu, jer je pad naše dobiti daleko manji nego pad dobiti konkurencije – objasnio je Kravčenko. Miroslav Radaković, glavni broker „BDD Sinteza Invest Group“ kaže da su nešto slabiji poslovni rezultati NIS-a bili očekivani s obzirom na “koktel” veoma teških uslova poslovanja. - Ceo se rezultat ipak može oceniti kao solidan u datim okolnostima. I cena akcija na berzi govori u prilog tome, jer je nakon objave rezultata došlo tek do minimalne korekcije – kaže Radaković.

NIS je povećao izdvajanja u budžet za 13 odsto u 2014. i ona su iznosila 136 milijardi dinara
Situacija u čitavom naftnom sektoru je, prema Radakovićevim rečima, veoma teška, ne samo u Evropi već i u svetu. Akcije naftnih kompanija u SAD i Evropi izgubile su od 30 do 50 procenata svoje vrednosti za proteklih osam meseci. Zatvaraju se bušotine, smanjuju se ulaganja u istraživanje i razvoj, otpušta se višak radne snage, a sve u cilju usklađivanja sa trenutnom niskom cenom nafte. Menadžment NIS-a je bio suočen i sa problemima matične kompanije Gasprom njeft koja se nalazi pod ekonomskim sankcijama i negativnim uticajem oštrog pada ruske rublje, što je dodatno otežavalo čitav proces poslovanja, a ako tome dodamo i vrlo lošu lokalnu makroekonomsku situaciju jasno je pred kakvim teškim izazovima je bila kompanija - istakao je Radaković. - Većina ključnih proizvodno-operativnih parametara je zadržana na približno sličnom nivou što ohrabruje i daje nadu da se, ukoliko dođe do poboljšanja tržišne situacije, sve ponovo valorizuje u adekvatan finansijski rezultat. Takođe, treba pohvaliti kontinuitet dividendne politike što investitori posebno cene – objašnjava Radaković. On dodaje da je sadašnja situacija i prilika za povećanje tržišnog učešća NIS-a u odnosu na konkurente u regionu koji su u dosta slabijoj poziciji. – Ako NIS uspešno iskoristi prilike, može izaći još osnaženiji i veći što će se na kraju pozitivno odraziti na cenu akcija – ističe Radaković. Dug javnih preduzeća utiče na investicije Investicije su tokom 2014. godine iznosile oko 40 milijardi dinara. Iako se očekivalo da veliki državni dužnici, „ER Srbija“, „Srbijagas“ i „HIP Petrohemija“ uplate deo svojih dugova, on je ostao na istom nivou od 59,2 milijarde dinara što je uticalo na smanjenje planiranih investicija. Ova činjenica je, naravno, imala uticaj i na pad operativnog novčanog toka koji iznosi 49,5 milijardi dinara i niži je za 34 odsto u odnosu na 2013. - Očekivali smo isplatu barem 20 milijardi dinara, ali se to nije dogodilo zbog ekonomske i političke krize. Ipak, od velikog je značaja što smo krajem prošle godine potpisali Memorandum sa Republikom Srbijom o regulisanju dugova. Smatram da će on poslužiti kao dobra osnova za rešavanje ovog problema u toku naredne dve i po godine - rekao je Kravčenko. Pozitivno je, prema njegovim rečima, što je „ER Srbija“ krajem prošle godine uplatila polovinu svog duga. S druge strane, NIS je u državni budžet prošle godine uplatio 136 milijardi dinara što je 13 odsto više nego godinu dana ranije. Rezultati poslovnih blokova Od prihoda od prodaje ostvareno je 258 milijardi dinara, što je na nivou 2013. godine. Poslovanje Bloka „Promet“ se, takođe, nalazilo na sličnom nivou kao i u 2013, a prodato je 3,08 miliona tona naftnih derivata širom Srbije. Udeo motornih goriva u ukupnoj prodaji je porastao za 57,9 odsto, a sačuvan je NIS-ov udeo na domaćem tržištu od oko 78 odsto. Gazprom je prvi u Srbiji, a drugi u regionu kada je reč o prosečnoj prodaji na jednoj benzinskoj stanici. – Ostvarili smo veoma dobre rezultate u maloprodaji – ističe Kravčenko. Što se tiče proizvodnih pokazatelja, u domenu istraživanja i proizvodnje zabeležen je pad od tri odsto u odnosu na 2013, što je izazvano smanjenjem investicija u ovom biznis pravcu. S druge strane, zabeležen je rast naftno-gasnih rezervi od devet odsto, što Kompaniji daje dodatnu sigurnost za budućnost. U segmentu prerade ostvareni rezultati u prošloj godini slični su onima iz 2013. Prerađeno je 3,1 milion tona derivata, što je za jedan odsto više nego u 2013, a time je ostvaren i Biznis plan 2014. Završeni značajni projekti NIS je u protekloj godini realizovao brojne projekte, radovi na Aminskom postrojenju za izdvajanje CO2 su privedeni kraju i početak rada se očekuje u toku ove godine, a u završnoj fazi nalazi se i izrada zajedničkih geoloških modela za Panonski basen. Završen je i remont rafinerijskih pogona. Usvojeni su novi proizvodi, poput BMB 100 i polimer bitumena, a na tržište je lansirano prvo NIS-ovo brendirano gorivo ULTRA D i uveden nov koncept ugostiteljske ponude na našim benzinskim stanicama – Aromatik, dok je lojaliti program „Super kartica“ počeo da važi i na Gasprom maloprodajnim objektima.
Za socijalne programe je prošle godine izdvojeno 592 miliona dinara
Prošle godine, u rad su puštene četiri male elektrane, pa udeo sopstvene proizvodnje električne energije iznosi 20 odsto. Prema rečima Kirila Kravčenka, planovi za ovu godinu predviđaju i da udeo Kompanije u proizvodnji električne energije premaši i 50 odsto. Jedan od značajnijih projekata koji je realizovan prošle godine bilo je i puštanje u rad prvog NIS-ovog postrojenja za proizvodnju komprimovanog prirodnog gasa. Operativna efikasnost U narednom periodu jedan od glavnih ciljeva u poslovanju biće operativna efikasnost budući da se pokazalo da je povećanje operativne efikasnosti u prošloj godini imalo veoma pozitivan uticaj na dobit Kompanije. Naime, biznis plan za 2014. godinu predviđao je tri milijarde dinara uštede u ovoj oblasti, a na kraju godine ostvareno je više od osam milijardi dinara. - Siguran sam da postajemo jedna od najboljih kompanija u domenu operativne efikasnosti, a u vreme krize to je ključna stvar – naglasio je Kravčenko. Biznis plan za ovu godinu predviđa 18,2 miliona evra ušteda u okviru programa povećanja operativne efikasnosti, dok je ukupni potencijal programa 20 do 50 miliona evra u 2015. iznad Biznis plana. Da bi se postigli visoki ciljevi ovog programa u sastavu Funkcije za strategiju i investicije formiran je novi organizacioni deo – Direkcija za razvoj operativne efikasnosti, koji ima za cilj pružanje pomoći i podrške u realizaciji dodatnih mera za poboljšanje poslovanja.
Ukupan potencijal programa povećanja operativne efikasnosti u 2015. iznosi od 20 do 50 miliona evra iznad Biznis planom predviđenih 18,2 miliona evra
Vladimir Vukojević, zamenik direktora Funkcije za strategiju i investicije kaže da je operativna efikasnost zapravo način na koji se stvaraju pozitivni efekti za Kompaniju optimizacijom najrazličitijih aktivnosti i procesa koji se trenutno u njoj odvijaju. – Osnovni zadatak novoformirane Direkcije za razvoj operativne efikasnosti u NIS-u predstavlja uspostavljanje organizacione strukture koja će podržati stalan rad na poboljšanju operativne efikasnosti poslovanja, promenu mentaliteta i motivisanje svih zaposlenih za predlaganje novih ideja, stalno praćenje konkurencije, tržišta i svetskih trendova u naftnom biznisu, kako bi Kompanija na adekvatan način mogla da odgovori svim izazovima – kaže Vukojević. On dodaje da su dosadašnji rezultati ovog programa posledica inicijativa menadžera i zaposlenih, dok se u budućnosti planira sistemski pristup. – Za razliku od prethodnog perioda, sada postoje jasno definisani ciljevi koje želimo da dostignemo u naredne tri godine. Kompanija ima i pomoć konsultanata, rade se komparativne analize sa drugim kompanijama kako bismo implementirali najbolje prakse – objašnjava Vukojević. Maksim Ufajev, predstavnik kompanije „Mekinzi“, koja je konsultant NIS-a na projektu povećanja operativne efikasnosti, kaže da su potrebna tri ključna uslova da bi operativna efikasnost dala rezultate. –To su brzina, upornost i posvećenost - kaže Ufajev. Prema njegovim rečima, oni pomažu NIS-u da izgradi korporativni sistem operativne efikasnosti, a jedan od dobrih primera funkcionisanja poslovne efikasnosti podrazumeva timski rad. „Mekinzi“ je internacionalna konsultantska kompanija koja je u poslednjih pet godina imala više od hiljadu projekata širom sveta u operativnoj efikasnosti. - Tim pristupom kompanije štede novac i vreme. Naše konsultantske usluge podrazumevaju analitičku podršku i obuku koja se sastoji u tome da pokažemo kako izgraditi i održati pristupe za poboljšanje poslovne efikasnosti - ukazuje Ufajev. Povećanje poslovne efikasnosti očekuje se u četiri ključne oblasti: blokovi „Istraživanje i proizvodnja“ i „Servisi“, Blok „Energetika“, Blok „Promet“ i Blok „Prerada“. Da bi Program povećanja efikasnosti poslovanja u NIS-u dao očekivane rezultate, potrebno je da svaki zaposleni sopstvenom inovativnošću doprinese povećanju efikasnosti radnih procesa, razvijanju novih poslova, primeni novih tehnologija i inovacija, unapređivanju konkurentnosti… U tom cilju, u oktobru prošle godine je startovao novi program motivacije za zaposlene „Ja imam ideju“. Program podrazumeva novčane i vredne nagrade za implementaciju izvodljivih ideja, aktivno uključivanje rukovodstva i brz proces za njihovu evaluaciju i razvoj, što je i najvažnija karika u njegovoj primeni. Tržišni trendovi i plan za 2015. Makroekonomske okolnosti u ovoj godini neće biti značajno drugačije. U Srbiji se očekuje dalji pad dinara, kao i pad BDP-a, dok kompanijski Biznis plan za 2015. predviđa dalji pad cene nafte po barelu, na 50 dolara. S druge strane, tržišta u Srbiji i regionu pokazuju blagi oporavak kada je reč o potražnji za motornim gorivom. U 2015. osnovni izazovi sa kojima će se suočiti NIS su: smanjenje tempa pada proizvodnje domaće nafte u uslovima preraspodele investicija, neophodnost ažuriranja i usvajanja strategije u tekućim makro uslovima, dodatna optimizacija i smanjenje troškova, povećanje operativne efikasnosti, dodatna optimizacija organizacione strukture, obezbeđenje fazne naplate dugova državnih kompanija. – Došla su teška vremena za naftne kompanije, ali ćemo ih preživeti – istakao je Kravčenko. Tekst: Vesna Lapčić i Nenad Stanojevski Članak je objavljen u 5. broju korporativnog magazina Energize