Arhiva vesti

Elektrotehnička škola u Pančevu dobila novi kabinet za automatiku, uz podršku NIS-a

март 22, 2019

Realizacijom ovog Memoranduma obezbedili su se uslovi za prilagođavanje školskog programa i školovanje kadrova za poslovne potrebe Rafinerije nafte u Pančevu. Svečanom otvaranju kabineta za automatiku prisustvovao je Nikola Ćurčin, direktor Elektrotehničke škole „Nikola Tesla“ u Pančevu, Vladimir Gagić, direktor Bloka Prerada kompanije NIS, gosti i prijatelji škole. NIS je kroz svoj program „Energija znanja“ podržao opremanje kabineta za automatiku u cilju poboljšanja uslova za odvijanje nastave u ovoj obrazovnoj ustanovi. Kabinet za automatiku opremljen je sa 12 računara, projektorom i didaktičkim sredstvom FESTO Edu kit, koji je namenjen realizaciji vežbi iz sistema automatskog upravljanja, kao i drugih vežbi koje za cilj imaju merenje protoka, pritiska i temperature fluida. Ovim didaktičkim sredstvom simuliraju se uslovi u pravom radnom okruženju i doživljavaju realni uslovi procesne industrije. Takođe, u saradnji sa NIS-om, u konsultaciji sa inženjerima Rafinerije nafte „Pančevo“, u Elektrotehničkoj školi je dopunjen i prilagođen nastavni program na obrazovnom smeru „Elektrotehničar procesnog upravljanja“, u cilju poboljšanja uslova za školovanje kadrova za potrebe Rafinerije nafte u Pančevu. Prilagođavanjem nastavnog programa i opremanjem prostora za rad, stvorene su okolnosti za školovanje kadrova za potrebe Rafinerije i dat je doprinos realizaciji dualnog obrazovanja. Kompanija NIS je u prethodnom periodu donirala sredstva od kojih su opremljeni kabineti u još dve pančevačke srednje stručne škole: u Tehničkoj školi „23. maj“ opremljene su pametna učionica i ekološka laboratorija, a u Mašinskoj školi „Pančevo“ uređen je kabinet za mehatroniku. Vladimir Gagić, direktor Bloka Prerada kompanije NIS Vladimir Gagić, direktor Bloka Prerada kompanije NIS, istakao je da Rafinerija nafte u Pančevu koristi najsavremenija sredstva kada je u pitanju automatizacija u rafinerijskoj preradi, kao i da je prava vrednost da učenici mogu da vide kako to u stvarnosti izgleda. „Rafinerija nafte Pančevo se razvija u kontinuitetu, prolazimo put jedne ubrzane modernizacije. U 2012. godini projekat MHC-a nas je stavio u ravan sa rafinerijama u okruženju, ali mi nismo tu stali. Mnogo projekata je realizovano u međuvremenu i sada radimo na projektu „Duboka prerada“, koji će nas staviti ispred mnogih rafinerija u Istočnoj Evropi, a verujem i u Zapadnoj Evropi. Ono što je bitno za nas je da pored nove opreme i procesa koje uvodimo, imamo i kadar koji može da radi sa tom opremom i iz tog razloga imamo promene obrazovnih profila, kako bismo ih prilagodili našim potrebama“, dodao je Gagić. Nikola Ćurčin, direktor Elektrotehničke škole „Nikola Tesla“ u Pančevu Nikola Ćurčin, direktor Elektrotehničke škole „Nikola Tesla“ u Pančevu ukazao je na važnost Rafinerije nafte u Pančevu u industrijskom smislu, na mogućnost da učenici mogu da obave praksu u Rafineriji i na značaj modifikacije obrazovnih profila. „Ono što je već rezultat saradnje je povećanje interesovanja upravo za smer procesnog upravljanja, što se osetilo ove godine na upisu. Na osnovu kvaliteta đaka koji dolaze, imaćemo kvalitetnije tehničare i kasnije inženjere. Donacija koja je danas stigla je jedno didaktičko sredstvo koje će poboljšati nastavu. Ovo sredstvo je vezano za procesnu industriju i osim bazičnog znanja, omogućava i kontrolu, programiranje i simulaciju onoga što se vidi u nekim kontrolnim sobama, realnih procesa. Mladima je bitno da znaju da postoji perspektiva“, izjavio je Ćurčin. Kroz svoj korporativni program „Energija znanja“, kompanija NIS već sedmu godinu sarađuje sa obrazovnim i naučnim institucijama u Srbiji i inostranstvu, u cilju doprinosa nauci i obrazovanju, kao i prilagođavanja studijskih programa potrebama tržišta. Radi poboljšanja uslova za rad učenika i studenata, kompanija NIS je u okviru programa „Energija znanja“ do sada opremila preko 50 učionica i laboratorija u školama i na fakultetima u Srbiji. Za svoj doprinos razvoju obrazovanja, NIS je prva kompanija dobitnik prestižne „Svetosavske nagrade“, koju dodeljuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.