Arhiva vesti

Energetska efikasnost – šta, zašto, kako?

24 септембра, 2014

Energetska efikasnost nas čini manje osetljivima na nestašicu energije, smanjuje zagađenje i direktno utiče na poboljšanje životnih uslova.
Dva dominantna i usko povezana problema sa kojima se svet danas suočava jesu, sa jedne strane, nedostatak i nesigurnost u snabdevanju energijom i sa druge strane, zagađenje životne sredine i klimatske promene kao posledica prekomerne potrošnje energije. Jedan od načina da se negativni uticaji smanje i da se pozitivno utiče na održivi razvoj jeste efikasno korišćenje energije. Energetska efikasnost nas čini manje osetljivima na nestašicu energije, smanjuje zagađenje i direktno utiče na poboljšanje životnih uslova. U našoj kompaniji je uspostavljen i sertifikovan sistem menadžmenta energijom (EnMS). Energetska efikasnost predstavlja zbir mera i delovanja u svim oblastima života kojima je krajnji cilj minimalna potrošnja energije, uz uslov da nivo rada i življenja ostane isti ili se poboljša. To nije puka štednja energije koja podrazumeva odricanja, već njena efikasna upotreba koja doprinosi poboljšanju kvaliteta života i rada, kao i većoj konkurentnosti proizvodnje. Unapređenje energetske efikasnosti predstavlja važan element energetske politike Republike Srbije, koji značajno doprinosi sigurnosti snabdevanja energijom, povećanju standarda, smanjenju uvozne zavisnosti i smanjenju negativnih efekata na životnu sredinu. U Srbiji se troši tri do pet puta više električne energije po jedinici društvenog proizvoda, nego u zemljama Evropske unije, a dva do tri puta više od zemalja u okruženju. Pored toga, zbog loše izolacije iinstalacija, baci se višeod 50 odsto energije koju trošimo, a na godišnjem nivou izgubi se oko pola milijarde evra zbog energetske neefikasnosti. Od opšteg je interesa da se u svim oblastima smanji potrošnja energije. Podizanje energetske efikasnosti predstavlja jedan od strateških ciljeva naše kompanije. Tokom poslednje tri godine u NIS-u se sprovodi program za povećanje energetske efikasnosti, koji je deo projekta povećanja operativne efikasnosti rada svih organizacionih delova NIS-a. Cilj programaje da se uvede praksa štednje i racionalnog korišćenja energije na nivou cele Kompanije, kao i da se implementiraju nove tehnologije koje bi smanjile energetsku potrošnju.  
Uspostavljeni sistem osigurava da NIS neprekidno prolazi kroz ciklus građenja strategije, planiranja i sprovođenja planiranih mera i provere postignutih rezultata, na osnovu kojih se definiše nova strategija i na taj način obezbeđuje stalno unapređenje i povećanje energetske efikasnosti.
U Kompanijije u toku 2013. godine uspostavljen i sertifikovan sistem menadžmenta energijom (EnMS), u skladu sa zahtevima standarda SRPSEN ISO 50001:2012. Upravljanje energijom podrazumeva neprekidno bavljenje energijom u svim strukturama Kompanije u cilju racionalizacije potrošnje energije. Na osnovu sprovedenih studija i analize postojećeg stanja objekata, opreme, upotrebe i potrošnje energije u organizacionim delovima obuhvaćenim pilot-projektom realizovanim u 2013, identifikovane su oblasti značajnog korišćenja i potrošnje energije, kao i mogućnosti za poboljšanje energetske performanse NIS-a. Procenjeno je da je ekonomski potencijal moguće uštede u proizvodnji, preradi i transportu nafte i gasa od 10 do 30 odsto. Nakon utvrđene energetske snove (bazirane na podacima o korišćenju i potrošnji energije u 2013. godini), utvrđeni su opšti i posebni energetski ciljevi, definisane mere za povećanje energetske efikasnosti i odabrani odgovarajući indikatori energetskih performansi (EnPI) preko kojih se, na različitim nivoima kompanije (NIS, blok, organizacioni deo unutar bloka), prate i mere efekti sprovedenih mera. Po rečima direktora Bloka „Energetika“ i predstavnika rukovodstva za EnMS Alekseja Belova, planirane mere koje se trenutno sprovode, ili će se sprovoditi u narednom periodu, mogu se podeliti u dve grupe. - Pre svega, to su investicione mere koje obuhvataju: ulaganja u poboljšanje tehničko-tehnoloških karakteristika postrojenja i opreme, primenu novih tehnologija, projekte za korišćenje otpadnih goriva za proizvodnju električne i toplotne energije (kogeneracija), uvođenje automatizovanog sistema monitoringa energetskog bilansa i projekte za korišćenje alternativnih /obnovljivih izvora energije. I drugo, organizaciono-tehničke mere pod kojima se podrazumeva redovna kontrola i održavanje opreme i instalacija, pridržavanje preporuka o racionalnom korišćenju energije (računari, liftovi, osvetljenje, sistem klimatizacije, potrošnja vode, potrošnja goriva), obuka zaposlenih iz oblasti energetske efikasnosti, kao i akcije na povećanju svesti zaposlenih o uticaju njihovih svakodnevnih aktivnosti na smanjenje potrošnje energije. Milorad Burić, direktor Sektora za upravljanje energijom, Blok „Energetika“, na pitanje kakvi su rezultati mera za povećanje energetske efikasnosti,koje su sprovedene u NIS-u u periodu januar-jun 2014. godine, odgovara: - Mere koje su preduzete tokom prvih šest meseci 2014. godine, usmerene su na smanjenje troškova proizvodnje DEMI vode, smanjenje potrošnje goriva (prirodnog i kaptažnog gasa, benzina, dizela, koksa, mazuta … ), smanjenje potrošnje vodene pare i električne energije uz istovremeno održavanje kvaliteta i nivoa proizvodnje po procesima na istom ili višem nivou. Primenom ovih mera za isti period ove godine postignuto je smanjenje potrošnje energije u NIS-u, za sedam odsto u odnosu na isti period 2013, a očekuje se da na kraju godine bude oko 10 odsto što se praktično poklapa sa procenom mogućih ušteda koju je projektovala kompanija TÜVRheinlandInterCertKft. Istovremeno izgrađena kogenerativna postrojenja u istom periodu, povećala su učešće sopstvene proizvodnje električne energije u ukupnim potrebama naše kompanije na osam odsto, sa tendecijom daljeg rasta.
Da bi se mere za povećanje energetske efikasnosti uspešno sprovodile, od presudnogje značaja da zaposleni imaju izgrađenu svest o njenoj važnosti, kao i da se racionalno odnose prema potrošnji energije u svakodnevnom radu.
Da bi se mere za povećanje energetske efikasnosti uspešno sprovodile, od presudnog je značaja da zaposleni imaju izgrađenu svest o njenoj važnosti, kao i da se racionalno odnose prema potrošnji energije u svakodnevnom radu. To se najbolje postiže komunikacijom, edukacijom i programima za podizanje svesti o značaju energetske efikasnosti. Mirjana Vesković, menadžer za podršku i praćenje energetske efikasnosti, Sektor za upravljanje energijom, potvrdila je da datum u godini kada čovečanstvo potroši više prirodnih resursa nego što Zemlja može da obnovi u istom tom periodu (Earth Overshoot Day), pada svake godine sve ranije. - Prag je prvi put pređen 19. decembra 1987, ove godine, to se dogodilo 19. avgusta, četiri meseca ranije. Ovo nas upozorava da moramo preduzeti ozbiljne korake kako bi se ovaj trend zaustavio. Problem jeste globalan, ali to ne znači da se ne može rešavati lokalno. Promenom pojedinih obrazaca ponašanja, moguće je naše svakodnevne aktivnosti usmeriti ka racionalnom korišćenju energije, kako na radnom mestu tako i u svom domu. To se, pre svega, odnosi na upotrebu: računara, liftova, osvetljenja, sistema za klimatizaciju, potrošnju vode, goriva – kaže Mirjana Vesković. Tekst: Dragoslav Tadić Ovaj članak je objavljen u korporativnom časopisu "Moj NIS