Arhiva vesti

„Gasprom njeft” počeo bušenje u Iraku

децембар 5, 2011

Na iračkom nalazištu Badra, koje razrađuje „Gasprom njeft”, 24. novembra počelo je bušenje prve probne bušotine. Dubina bušotine dostići će 4,9 hiljada metara, a završetak bušenja planiran je u aprilu 2012. godine.

Pre početka bušenja na nalazištu su obavljena seizmička 3D-istraživanja, kao i obrada i interpretacija dobijenih podataka. Na osnovu rezultata seizmičkih radova precizirana je geološka građa nalazišta, napravljene strukturne karte glavnih produktivnih slojeva. Na osnovu rezultata bušenja probnih bušotina biće napravljena najracionalnija shema razrade nalazišta.

Trogodišnji ugovor za otvaranje 11 bušotina zaključen je u julu 2011. godine s kompanijom Schlumberger. Na nalazištu će istovremeno raditi tri uređaja za bušenje. Do kraja 2011. godine na Badri će početi bušenje druge probne bušotine, a u januaru 2012. – razkonzervacija i ispitivanje ranije otvorene istražne bušotine Bd 1. Posle završetka istraživanja, probne bušotine preći će u klasu eksploatacionih.

U junu 2012. planira se početak bušenja dublje istražne bušotine (6,2 hiljada metara) za proučavanje nižih slojeva Badre. U ovom trenutku sprovodi se tender za ispitivanja i pripremu bušotina za uvođenje u eksploataciju.

«Rezultati otvaranja prvih bušotina omogućiće da se stekne bolji uvid o geološkoj građi nalazišta, da se pripremi definitivni plan razrade i pređe na komercijalnu proizvodnju nafte u obimu od najmanje 15 hiljada barela na dan u avgustu 2013. Svi radovi u vezi s projektom odvijaju se u skladu s dinamikom koja je predviđena Sporazumom o razradi Badre», - istakao je prvi zamenik generalnog direktora "Gasprom njefta" Vadim Jakovljev.

Informacija

Nalazište Badra smešteno je u provinciji Vasit na istoku Iraka. Po preliminarnim procenama geološke rezerve Badre iznose 3 milijarde barela nafte. Ugorov s vladom Iraka o razradi nalazišta potpisan je u januaru 2010. godine posle tendera sprovedenog u decembru 2009. godine, na kome je pobedio konzorcijum u sastavu OAO "Gasprom njeft", Kogas (Koreja), Petronas (Malezija), TRAO (Turska).

Udeo "Gasprom njefta" u projektu iznosi 30%, Kogas - 22,5%, Petronas - 15%, TRAO - 7,5%. Udeo iračke vlade, koju u projektu zastupa iračka Geološko-istraživačka kompanija (Oil Exploration Company, OEC) je 25%. «Gasprom njeft» je operator projekta.

Projekat razrade nalazišta Badra planiran je na 20 godina s mogućim produžetkom na 5 godina. Planirani obim ulaganja kapitala iznosi oko 2 milijarde dolara. U skladu s uslovima ugovora, investitorima će biti nadoknađeni troškovi i isplaćena kompenzacija u iznosu od 5,5 dolara za barel proizvedenog naftnog ekvivalenta.

Početak proizvodnje na nalazištu planirano je za 2013. godinu, a 2017. godine obim proizvodnje trebalo bi da dostigne 170 hiljada barela nafte na dan (oko 8,5 miliona tona godišnje) i ostaće na tom nivou tokom 7 godina. Na nalazištu je predviđeno otvaranje 17 eksploatacionih i 5 utisna bušotina.