Arhiva vesti

Gasprom njeft završava projekat modernizacije proizvodnih kapaciteta Rafinerije u Pančevu

новембар 2, 2012

Kćerka-firma „Gasprom njefta” - NIS (Naftna industrija Srbije) završila je veliki projekat modernizacije prerađivačkih kapaciteta u Srbiji. Kompanija je pustila u rad novi kompleks lakog hidrokrekinga i hidroobrade motornih goriva u Rafineriji Pančevo. Puštanje u rad kompleksa omogućiće NIS-u da zauzme lidersku poziciju na balkanskom tržištu naftnih derivata. Najkrupnij investicioni projekat u modernoj srpskoj istoriji Zahvaljujući puštanju u rad kompleksa lakog hidrokrekinga vakumskog gazolina i hidroobrade dizel goriva ukupnog kapaciteta 3 miliona tona naftnih derivata godišnje dubina prerade rafinerije u Pančevu biće povećana na 84 odsto, a udeo proizvodnje belih derivata na 76 odsto. Obim industrijskog otpada u atmosferu smanjiće se do nivoa koji propisuju norme Evropske Unije za proizvodna preduzeća. Od 2013. godine Rafinerija NIS u Pančevu u potpunosti će preći na proizvodnju benzina i dizela koji odgovaraju zahtevima evro-5 standarda. Posle puštanja u rad novog kompleksa godišnji obim proizvodnje benzina evro-5 standarda biće povećan na 638 000 tona, a dizela na 1 milion 538 tona. To će omogućiti NIS-u ne samo da potvrdi status najvećeg isporučioca visokokvalitetnog goriva na domaćem tržištu, već i da počne izvoz u zemlje balkanskog regiona. Značajno povećanje ekološkh karakteristika proizvedenog goriva će takođe blagotvorno uticati na stanje životne sredine. Aleksandar Djukov: NIS će postati lider na energetskom tržištu Balkana Obim investicija „Gasprom njefta” u projekat modernizacije i rekonstrukcije Rafinerije NIS dostigao je 547 miliona evra, od kojih je 397 miliona bilo utrošeno na izgradnju kompleksa hidrokrekinga, a preko 150 miliona evra – na modernizaciju i izgradnju objekata industrijske infrastrukture rafinerije, izgradnju vodoničkog postrojenja i ekološke projekte. „Uspešan završetak programa modernizacije i rekonstrukcije Rafinerije u Pančevu potvrđuje da je „Gasprom njeft” u potpunosti i u roku izvršio investicione obaveze po sporazumu s Vladom Srbije. Za protekle tri godine efikasnost NIS-a je značajno povećana, što je kompaniji omogućilo da počne da ostvaruje prihod i da postane jedan od lidera na tržištu balkanskog regiona. NIS trenutno razrađuje strategiju daljeg razvoja rafinerije i njenih proizvodnih kapaciteta, kako bi postao najveći učesnik na balkanskom tržištu naftnih derivata i ojačao pozicije „Gasprom njefta” na međunarodnom tržištu», – izjavio je predsednik Izvršnog odbora „Gasprom njefta” Aleksandar Djukov. Visoke zvanice na svečanom otvaranju Kiril Kravčenko, generalni direktor NIS-a najavio nove investivije u pančevačku Rafineriju Ivica Dačić, premijer Srbije: Cilj Vlade Srbije je da NIS bude najbolja i najveća kompanija na Balkanu Detalj sa ceremonije svečanog otvaranja INFORMACIJA NIS je jedna od najvećih vertikalno integrisanih naftno-gasnih kompanija jugoistočne Evrope, koja se bavi istraživanjem, proizvodnjom i preradom nafte i gasa, i prometom naftnih derivata. Glavni akcionari su «Gasprom njeft» (56,5%) i vlada Republike Srbije. Kompanija ima dve rafinerije ukupnog kapaciteta prerade 7,3 miliona tona nafte godišnje u Pančevu i Novom Sadu, a kompaniji pripada i 480 BS i skladišta nafte. NIS posluje u nekoliko zemalja Evrope – Srbiji, Mađarskoj, Rumuniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bugarskoj, Makedoniji, a ima i koncesiju nafte u Angoli. Na osnovu rezultata 2012. godine obim proizvodnje ugljovodonika kompanije iznosi oko 1,6 miliona t.n.e. Veliki program rekonstrukcije i modernizacije prerađivačkih kapaciteta NIS, započet pre tri godine, realizuje se u skladu s uslovima međudržavnog sporazuma između Srbije i Rusije. Dogovor postignut 2008. godine omogućio je «Gasprom njeftu» da 2009. otkupi od srpske vlade 51 odsto akcija NIS (2011. godine udeo ruske kompanije povećan je na 56,5%). U okviru programa modernizacije i rekonstrukcije Rafinerije u Pančevu tokom 2009-2012. izgrađeno je: • postrojenje za laki hidrokreking vakumskog gazolina i hidroobradu srednjih destilata; • postrojenje za proizvodnju vodonika; • postrojenje za regeneraciju sumporne kiseline; • postrojenje za granulaciju sumpora; • postrojenje za regeneraciju amina; • uređaj za prečišćavanje kiselih voda; • uređaj za prečišćavanje gasova hidrokrekinga.