Arhiva vesti

„Gasprom“ osniva kompaniju za izgradnju termoelektrane u Srbiji

20 јуна, 2015

Sporazum su potpisali generalni direktor „Gasprom energoholding“ d.o.o. i OAD „Centrenergoholding“ Denis Fjodorov i generalni direktor NIS a.d. Novi Sad Kiril Kravčenko, u prisustvu predsednika Izvršnog odbora OAD „Gasprom“ Alekseja Milera Sporazum su potpisali generalni direktor „Gasprom energoholding“ d.o.o. i OAD „Centrenergoholding“ Denis Fjodorov i generalni direktor NIS a.d. Novi Sad Kiril Kravčenko, u prisustvu predsednika Izvršnog odbora OAD „Gasprom“ Alekseja Milera. Prema dokumentu, OAD „Centrenergoholding“ imaće 51% akcija Serbskaya Generaciya LLC Novi Sad, ostalih 49% biće u vlasništvu NIS a.d. Novi Sad. Planira se da će proizvodnja električne i toplotne energije u TE u prvom redu obezbediti potrebe rafinerije NIS-a, a moguće i petrohemijskog kombinata HIPP Petrohemija, strateškog partnera NIS, koje se nalaze u Pančevu. Preostala količina električne energije biće realizovana na energetskom tržištu Srbije. Planiran obim investicija je do 140 miliona evra, a osnovni deo investicija obezbediće Grupa „Gasprom energoholding“ Predviđena je izgradnja TE na bazi tehnologije parno-gasnog ciklusa, koja je najekonomičnije i ekološki najefikasnije rešenje. Ova tehnologija obezbeđuje visok koeficijent iskorišćenja i, sledstveno, nisku potrošnju goriva. To će omogućiti da se smanje potencijalni troškovi snabdevanja energijom petrohemijskog kombinata HIPP Petrohemija. Osnovno gorivo nove centrale biće prirodni gas. U ovom trenutku završeno je projektovanje TE i pripremljena dokumentacija za zemljišnu parcelu na kojoj se planira izgradnja. Predviđeno je da izgradnja TE počne 2015. godine, a puštanje u rad 2018. Planiran obim investicija je do 140 miliona evra. Osnovni deo investicija obezbediće Grupa „Gasprom energoholding“. U septembru 2013. je potpisan memorandum o izgradnji termoelektrane TE u Pančevu (Srbija) između OAD „Centrenergoholdinga“ i NIS a.d. Novi Sad. „Gasprom energoholding“ d.o.o. je vertikalno integrisana holding kompanija (100-procentna kćerka-firma OAD „Gasprom“), koja upravlja proizvodnim kompanijama Grupe „Gasprom“ u oblasti elektroenergetike (kontrolni paketi akcija OAD „Mosenergo“, OAD „TGK-1“, OAD „OGK-2“ i OAD „MOEK“) po jedinstvenim korporativnim standardima. Proizvodne kompanije Grupe poseduju i upravljaju preko 80 elektrocentrala ukupnog predviđenog električnog kapaciteta od oko 38 GWt (toplotnog – preko 70 hiljada Gcal/h). Između ostalog objekti Grupe obezbeđuju snabdevanje elektro i toplotnom energijom Moskve, Sankt Peterburga, kao i niza drugih ekonomski razvijenih regiona Rusije.