Arhiva vesti

HIP «Petrohemiju» posetili predstavnici Ministarstva finansija i ekonomije Srbije i NIS-a

децембар 18, 2012

HIP «Petrohemiju» danas je posetila delegacija u čijem sastavu je bio ministar finansija i ekonomije Srbije, Mlađan Dinkić. U pratnji generalnog direktora HIP «Petrohemija», Milana Teofilovića i generalnog direktora NIS-a, Kirila Kravčenka, gosti su posetili pogon za proizvodnju polietilena visoke gustine (PEVG), čija je rekonstrukcija i povećanje kapaciteta bila prva faza programa revitalizacije preduzeća, i koja je obavljena uz logističku i konsultacionu podršku NIS-a i Vlade Republike Srbije. Ukupna suma investicija za modernizaciju pogona PEVG u ovoj fazi iznosila je 6,1 mln evra, od čega je 2,5 mln evra utrošeno za izvođenje radova, a još 3,6 mln evra je investirano u kupovinu moderne tehnološke opreme. Sredstva za obavljanje radova na modernizaciji pogona obezbeđena su iz novčanog toka HIP «Petrohemije», uz potpunu podršku države i predstavnika NIS-a, koji su kompaniji-partneru pružili logističku i konsultacionu pomoć na ovom projektu. Proizvodni kapacitet pogona nakon ove investicije povećan je sa 70 na 90 hiljada tona PEVG-a godišnje. Očekuje se da će ova investicija popraviti finansijski rezultat kompanije u značajnoj meri, i kao takva predstavlja značajan korak u ozdravljenju ovog preduzeća. Kao dodatni pozitivni efekat zbog početka rada pogona PEVG sa povećanim kapacitetom može se smatrati i to što se na ovaj način povećava kapacitet fabrike etilen, ali isto tako omogućava obnavljanje proizvodnje u fabrici «Panonijaplast», u kojoj je obustavljena proizvodnja još 2009 godine. Tokom posete, članovi delegacije razmatrali su parametre druge faze investicionog ciklusa, čiji se početak očekuje u januaru 2013. Predviđeni obim investicija trebalo bi da iznosi oko 60 mln evra, rok za realizaciju projekta je 2 godine, nakon čega je planirano da HIP «Petrohemija» dostigne pozitivan poslovni rezultat. «Menadžment HIP Petrohemije, uprkos složenoj situaciji u kojoj se preduzeće nalazi, čini sve što je moguće kako bi se ponovo uspostavio proizvodni potencijal kompanije. Za nekoliko meseci uspeli smo realizujemo prvi deo investicionog programa, i time napravimo solidan temelj za uspešnu budućnost kompanije. Zasluga za to umnogome pripada našim strateškim partnerima iz NIS-a, koji nam sve ovo vreme pružaju krajnje korisnu i efikasnu pomoć», rekao je generalni direktor HIP «Petrohemija», Milan Teofilović. «Naše strateško partnerstvo s HIP Petrohemijom, za koje je sporazum bio potpisan 2011. godine, ima uzajamno koristan karakter. Podsetiću da je Petrohemija povezana s Rafinerijom Pančevo ne samo preko isporuka primarnog benzina, već i preko elemenata infrastrukture, tako da naš zajednički rad ima potpno prirodan karakter. Petrohemija je jedan od najvažnijih kupaca NIS, i upravo zato smo zainteresovani za što skorije ozdravljenje preduzeća i početak njegovog rada punim kapacitetom», - izjavio je generalni direktor NIS Kiril Kravčenko.