Arhiva vesti

Intervju Volfganga Rutenštorfera, nezavisnog člana UO NIS za dnevni list „Danas“

јун 6, 2012

G-dine Rutenštorfer, poznato nam je da ste dugo bili član Upravnog odbora najveće naftne kompanije u regionu, OMV. Šta Vas je motivisalo da preuzmete sličnu dužnost, u svojstvu nezavisnog člana UO NIS? Volfgang Rutenštorfer: Više od trideset godina radio sam u naftnoj industriji. Tokom svog dugog iskustva pratio sam razvoj industrije u trajanju od više decenija. Bio sam generalni direktor OMV oko 10 godina i sada mi je izuzetno drago što sam izabran i što ću obavljati dužnost nezavisnog člana Upravnog odbora NIS. Zaista sam pozitivno iznenađen uspesima koje je NIS postigao u razvoju tokom prethodne dve-tri godine, kao i potencijalom koji kompanija ima za predstojeći period. Dužnost nezavisnog direktora je nešto novo za Srbiju. Recite nam nešto više o tome koji je prvenstveni zadatak Vas kao nezavisnog člana UO NIS i koji su Vaši prioriteti? Volfgang Rutenštorfer: Kao nezavisni direktor, obavezni ste da radite u interesu svih akcionara, a ne samo određene grupe, i, naravno, u interesu same kompanije. Najvažniji zadatak nezavisnog člana je da se uveri da je usvojena održiva i ostvariva strategija, koja vodi put pozitivne i uspešne budućnosti. Zatim, morate da se uverite da su metode koje rukovodstvo primenjuje efikasne, i da se poštuju principi savesnog upravljanja, koji će pomoći razvoju kompanije. Biće mi zadovoljstvo da, na osnovu iskustva koje sam stekao ne samo u OMV-u, već i u drugim međunarodnim kompanijama, pokušam da dam svoj doprinos ostvarivanju sva tri zadatka. Sigurno ste se, pre nego što ste prihvatili ponudu da postanete član UO NIS, upoznali sa trenutnim stanjem stvari u kompaniji. Opišite nam ukratko svoja saznanja o NIS, ukažite na jake i slabe tačke kompanije, uključujući i segmente korporativnog upravljanja? Volfgang Rutenštorfer: Bio sam prilično pozitivno iznenađen time što se NIS poslednjih godina pretvorio u uspešnu naftnu kompaniju, dobro vođenu u skladu sa najsavremenijim metodama i principima rukovođenja. Snaga NIS definitivno leži u njegovoj naftnoj i gasnoj resursnoj bazi u Srbiji koja, primenom srpskih, ruskih i međunarodnih naučnih i tehnoloških dostignuća i znanja iz oblasti istraživanja i proizvodnje, sada može bolje da se iskoristi. Srpsko tržište takođe nudi mogućnost za napredak na polju prerade i marketinga. Međutim, NIS, kao privatizovana i potpuno integrisana kompanija, sada, nakon otvaranja Srbije i dodeljivanja statusa kandidata za članstvo u Evropskoj Uniji, ima potencijal da igra značajnu ulogu u naftnoj industriji i izvan granica Srbije u Jugoistočnoj Evropi. Šta će biti pokazatelji Vašeg uspešnog rada u NIS? Volfgang Rutenštorfer: Kao i sve druge grane industrije, naftna industrija takođe ima svoje uspone i padove, bolja i lošija vremena. Najbitnija stvar za kompaniju je dostizanje održivog pozitivnog razvoja. Šta podrazumevam pod pozitivnim razvojem? Morate poslovati profitabilno, najbolje je ako imate dvocifrenu profitabilnost, veću od 10%, a druga najbitnija stvar je ostvarivanje kontinuiranog rasta, i to, kako povećanja proizvodnje nafte i gasa, tako i rasta marketinških aktivnosti. U slučaju da kompanija uspe da spoji oba ova elementa, visoku profitabilnost i održivi rast, zaista se s pravom može nazvati odličnom kompanijom, a ukoliko i ja budem doprineo da se to postigne, biće mi izuzetno drago.