Arhiva vesti

Jadran Naftagas predstavio prve rezultate istraživanja nafte i gasa na teritoriji Republike Srpske

26 септембра, 2012

Povodom godišnjice istraživanja nafte i gasa na teritoriji Republike Srpske, u Banja Luci je održana javna prezentacija dosadašnjih rezultata preduzeća "Jadran Naftagas" i najavljeno bušenje prve istražne bušotine na ovoj teritoriji. Preduzeće „Jadran-Naftagas“ (zajedničko preduzeće NIS-a i ruske kompanije Zarubežnjeft) i Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS potpisali su pre tačno godinu dana, 26. septembra 2011. godine, Ugovor o koncesiji za istraživanje i korišćenje ugljovodonika (sirove nafte i gasa) na teritoriji Republike Srpske. Koncesija je dobijena na period od 28 godina (tri godine za istraživanja i 25 godina za period eksploatacije). Ovim Ugovorom «Jadran Naftagas» se obavezao da će, na osnovu usvojene Studije ekonomske opravdanosti, u istraživanja i eksploataciju ugljovodonika na teritoriji Republike Srpske investirati 229 miliona dolara (planirana vrednost investicija za istraživanja iznosi 40,7 miliona dolara, a za fazu eksploatacije 188,3 miliona dolara, ako se dokažu rezerve). Plan geološko istražnih radova predviđa izvođenje 350 km regionalnih seizmičkih istraživanja, 1.200 km detaljnih 2D i 400 km2 3D seizmičkih ispitivanja uz izradu većeg broja projekata i elaborata. Do sada je urađena reinterpretacija starih seizmičkih podataka, dekonzervacija i ispitivanje dve stare bušotine koje je potvrdilo postojanje nafte i gasa u tragovima, kao i nova ispitivanja (Novi Grad – Doboj (210 km), istražni prostor Semberija (516 km), istražni prostor Posavina (310 km), Banja Luka – Zvornik (303 km), Majevica (100 km)), a projekat predviđa i bušenje više istražnih bušotina. Za period 2011-2012, investiraće se blizu 10 miliona evra u geološko istražne radove. 2D i 3D seizmička ispitivanja predstavljaju osnovnu metodu istraživanja nafte i gasa. Cilj ovih ispitivanja je da se generalno sagleda geološka građa i definiše geološki model, odnosno izdvoje najperspektivnije lokacije za buduća detaljna istraživanja nafte i gasa. Obrada do sada snimljenih seizmičkih podataka urađena je u Naučno tehnološkom centru NIS, a trenutno je u toku interpretacija ovih podataka. Cilj je da se do kraja godine, u saradnji sa stručnjacima Gaspromnjefta i Zarubežnjefta definiše lokacija za bušenje prve istražne bušotine na teritoriji Republike Srpske. Početak bušenja se očekuje u prvom kvartalu 2013. godine, dok će rezultat ovog bušenja dati smernice za dalja istraživanja nafte i gasa na ovom području. Istraživanja nafte i gasa na teritoriji Republike Srpske vrše se preko 100 godina. Iako postoji određeni broj bušotina sa pojavama nafte i gasa, otkrivenih komercijalnih ležišta nafte još uvek nema.   Dodatne informacije: “Jadran-Naftagas”, zajedničko preduzeće NIS-a (u većinskom vlasništvu Gaspromnjefta), sa 66 odsto udela u osnovnom kapitalu i „NeftegazInKora“, sa 34 odsto vlasničkog udela, ćerke-firme ruske kompanije "Zarubežnjeft", osnovano je 23. decembra 2010. godine i bavi se istraživanjem i proizvodnjom ugljovodonika na teritoriji Republike Srpske. Preduzeće „Jadran-Naftagas“ poseduje koncesiju za istraživanje i korišćenje ugljovodonika (sirove nafte i gasa) na celoj teritoriji Republike Srpske po osnovu Rešenja broj: 04/1-012-2-1278/11 od 16.06.2011. godine koje je donela Vlada Republike Srpske i Ugovora o koncesiji broj 05.01/31/1114/11 zaključenog dana 26.09.2011. između preduzeća „Jadran-Naftagas“ d.o.o. Banja Luka, kao koncesionara s jedne strane i Vlade Republike Srpske - Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, kao koncedenta s druge strane.   NeftegazInKor Kompanija NeftegazInKor osnovana je 23. avgusta 2002. godine sa ciljem realizacije investicionih projekata u Rusiji i u inostranstvu. Stoprocentni akcionar „NeftegazInKora“ OAD je državna kompanija „Zarubežnjeft“ OAD koja je osnovana 1967. godine i ima ogromno radno iskustvo u inostranstvu. U februaru 2007. godine na osnovu ugovora o kupoprodaji akcija, zaključenog sa Vladom Republike Srpske, BiH, „NeftegazInKor“ je postao vlasnik većinskog paketa akcija preduzeća: Rafinerije nafte Brod, Rafinerije ulja Modriča i Nestro Petrol Banja Luka. Od tog trenutka je počeo Projekat rekonstrukcije i modernizacije naftnoprerađivačkih preduzeća u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini kao i formiranje prodajne mreže naftnih derivata na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i drugih država. U februaru 2008. godine „NeftegazInKor“ je postao osnivač i jedini član „Optima Grupe“ d.o.o. Banja Luka, preduzeća koje se bavi spoljnom i unutrašnjom trgovinom naftom i naftnim derivatima