Arhiva vesti

Kako izgraditi koučing kulturu u velikim kompanijama?

јул 2, 2018

Iako je reč "koučing" (coaching) teško prevodiva na druge jezike, njena uloga u našoj kompaniji i organizacijama širom sveta ima nedvosmislenu i jasnu ulogu. Da nam pomogne da se bolje povežemo, razumemo jedni druge i da naše potencijale koristimo na najbolji mogući način. Vladan Buha, direktor Sektora za trening i razvoj, nedavno je dao intervju za ugledni "Business coaching" magazin u kome daje savete kako izgraditi koučing kulturu u velikim kompanijama i učiniti da ona bude usklađena sa ciljevima, svrhom i idejama za koje se zalažemo. Vladanu čestitamo na sjajnom intervjuu i zalaganju njegovog tima u razvoju koučing kulture u kompaniji. Mi vam ovom prilikom prenosimo Vladanov intervju. Vladan Buha, direktor Sektora za trening i razvoj Danas, koučing postaje više prirodni stil liderstva nego ikada ranije. Razlog za to je dramatična promena u poslovnim ekosistema koji se sastoje od tri različitih aspekata: digitalna transformacija koja pogađa poslovne modele, značaj kulture i angažovanja zaposlenih. Posle više od deset godina izgradnje koučing kulture u korporativnom okruženju, srećan sam da podelim pet ključnih saznanja, koja će vam možda biti korisna ako ste strastveni u vezi sa koučingom u poslovnom kontekstu. 1. Direktor je kouč Važno je da budete svesni svog tipa liderstva, jer kao direktor određujete karakter organizacije i delujete kao uzor, a oba aspekta su ključne komponente ukupne korporativne kulture organizacije. Prvi preduslov je da je direktor svestan prednosti koučinga u organizacijama i da poseduje znanje i veštine u ovoj oblasti. Demonstrirajući koučing liderski stil, direktor inspiriše sve poslovne lidere da prate isti liderski obrazac i primenjuju ga kao uobičajenu praksu. Kada se uspostavi svest menadžmenta i sponzorisanje koučinga, potrebno je da postoji formalna podrška, kroz stalno ulaganje u izgradnju koučing kulture. Koučing programi su obično strateške odluke organizacije i imaju dugoročan karakter, tako da je doslednost od presudnog značaja za uspeh. Konačno, na korporativnom nivou, mora se doneti odluka o obimu koučing prakse i ključnim tačkama implementacije. U NIS-u ulažemo u razvoj koučing veština svih rukovodilaca, od direktora i viših rukovodilaca do srednjih menadžera i prve linije menadžera. Osim toga, mi smo fokusirani na naše ključne talente, nove menadžere koji su po prvi put rukovodioci i zaposlene u ljudskim resursima. Vladan Buha na globalnoj konferenciji "Budućnost koučinga u organizacijama" u Budimpešti 2. Koučing je poslovna potreba Koučing nije inicijativa u trendu i samostalna inicijativa rezervisana samo za psihologe. Zapravo, to je u liderski alat u širokoj upotrebi, koji dovodi do osposobljenih zaposlenih i odličnih poslovnih rezultata. Da bi bili uspešni u izgradnji koučing kulture, prvo treba da razumete ukupan poslovni kontekst, kulturu, fazu razvoja kompanije i druge unutrašnje i spoljne faktore. Drugo, bilo bi korisno analizirati trenutne stilove liderstva na različitim nivoima upravljanja, nivoe angažovanja, rutine upravljanja i prakse davanja povratnih informacija. Da biste napravili analize potreba, treba da povežete primećene nedostatke u liderstvu sa njihovim poslovnim i kulturnim uticajem i predložite intervenciju sa naglaskom na učenje. U NIS-u činimo napore da se promovišemo koučing stil liderstva koji ima za cilj dugoročnu podršku naspram stila liderstva koji je direktivan i koji je fokusiran na kratkoročne rezultate. Kao naše glavne poslovne koristi od koučing pristupa, prepoznali smo napredak u timskoj komunikaciji, odnosima, ličnom rastu i ukupnim timskim performansama. Imajte na umu da koučing nije prirodan stil za neke rukovodioce, tako da ćete morati da uložite vreme u promovisanje kako koučing utiče na performanse i angažovanje. 3. Korporacije imaju koučing partnerstva Za implementaciji koučing prakse potrebna su jaka partnerstva i podrška. Postoje ključni koraci koji se moraju ispratiti kako bi se omogućio delotvoran proces. Prvo, morate da izaberete "koučing partnera" za svoju organizaciju, sa fokusom na kredibilitet partnera. Ključno je imati pouzdanog koučing partnera zbog stručnosti i iskustva sa drugim kompanijama koja partner donosi. Koučing partner takođe pruža vašoj organizaciji najnovije trendove i alate. Mi smo analizirali ukupno evropsko tržište pružalaca koučing usluga, sproveli smo tenderska procedura i izabrali Academy of Executive Coaching London (AoEC). Drugo, budite sigurni da lične sposobnosti trenera koji će raditi za vas odgovaraju statusu, poslovnom iskustvu i očekivanjima vaših lidera. Ovo je važno zbog toga što uspeh zavisi od kvaliteta odnosa između kouča i onih kojima se koučing pruža u organizaciji. Treće, uzmite u obzir kapacitet pružaoca koučing usluga i iskustvo u koučingu višeg rukovodstva, pogotovo ako proces vodite u velikoj organizaciji. Četvrto, izaberite partnersku organizaciju koja može da obezbedi globalno priznate sertifikate za učesnike u skladu sa standardima Međunarodne koučing federacije (ICF). Koučing sertifikati su cenjeni od strane rukovodilaca kao korist njihovom ličnom razvoju i priznanju. Na kraju, izaberite partnera koji je sposoban da razvije koučing programe posebno prilagođene vama. U saradnji sa AoEC, obratili smo pažnju na specifične potrebe NIS-a, tako da programi imaju vredan uticaj na liderstvo i korporativnu kulturu. 4. Koučing je sastavni deo NIS-ovog "Korporativnog univerziteta" "Korporativni univerzitet" naše kompanije pruža kontinualno učenje i napredak u karijeri za sve zaposlene tokom trajanja karijere. Cilj naših koučing programa je da omogući učenje i vežbanje koučing liderskog stila u okviru GROW modela. Prvo smo se pitali kada da primenimo koučing, tako da smo napravili vezu sa modelom situacionog liderstva i obučavali menadžere u vrlo ranoj fazi njihove karijere. Štaviše, postavili smo sadržaj i prakse u naš trenutni poslovni kontekst, tako da menadžeri mogu lako vežbati slučajeve na osnovu sopstvenih potreba. Da bi vežbanje bilo efikasno, obezbeđujemo koučing alate koji se sastoji od smernica, knjiga, demonstracija i posmatranja nakon čega slede specifični izveštaji sa povratnim informacijama. Da bismo široko primenili koučing, uključili smo koučing u nastavni plan i program za sve rukovodioce; pružamo izvršni koučing višem rukovodstvu i ulažemo u projektno baziran liderski program "Lider", gde treneri podržavaju ekipe do faze odbrane završnog projekta. Osim toga, primenjujemo koučing za rešavanje nedostataka u kompetencijama, definisane od strane Hogan Asesment centara, za prva unapređenja ili strateške liderske uloge. Primenom 70 20 10 razvojnih planova, obezbeđujemo merljive koučing intervencije u smislu tema, vremenskog okvira i očekivanih ishoda za polaznika obuke. Da bismo informisali polaznike obuke o karijernim mogućnostima i podržali težnje, stvorili smo detaljne karijerne puteve za sve poslovne jedinice. 5. Koučing je naš transformacioni alat Poslovni svet danas je pod uticajem četvrte industrijske revolucije. Korporacije moraju da odgovore na mnoga pitanja u vezi digitalne transformacije, budućih poslovnih modela i strategije. Da bi preživele, organizacije treba da uvedu fleksibilnije strukture, agilnu filozofiju i da sprovode stalne promene. Za uspeh, potrebna vam je kultura koja omogućava promene, inače ćete propasti. Za tu vrstu kulture potrebni su vam lideri koji mogu da inspirišu i uključuju ljude i dele svoju viziju. Koučing pomaže liderima današnjice da uključe ljude i personalizuju ulogu svakog člana tima koji učestvuje u igri koja se stalno menja. Ovaj pristup ima višestruke efekte, jer polaznici obuke postaju agenti promene koji uključuju nove ljude u promenu. Kroz osnaživanje i kontinuirane povratne informacije, treneri oslobađaju potencijal ljudi, što dovodi do visokog nivoa angažovanja i izuzetnih rezultata. U principu, današnje poslovanje je mreža odnosa u kojima nam koučing pomaže da se povežemo, razumemo jedni druge i delujemo ka našem cilju, svrsi ili ideji. Razmena najboljih praksi Ovog aprila, učestvovali smo na Globalnoj konferenciji "Budućnost koučinga u organizacijama" u organizaciji Međunarodne federacije trenera (ICF) i Hogan Asesments-a, koja je održana u Budimpešti. Među istaknutim govornicima, delili smo naše najbolje prakse u koučingu, u NIS-u. Još jednom, istakao sam svoje iskustvo i mišljenje o važnosti koučing stila liderstva u doba stalnih promena. Dr. Robert Hogan, svetski autoritet u pitanjima kao što su ličnosti, liderstvo i organizaciona efikasnost, govorio je o temi "Coaching the Uncoachable" i ukupnim koristima od koučinga u modernim organizacijama. Svi učesnici na konferenciji potrudili su se da pruže odgovore na izazovna pitanja o neophodnim promenama u upravljanju ljudskim resursima, imajući u vidu digitalizaciju globalnih operacija.