Arhiva vesti

Kiril Kravčenko: Hrabar odgovor na krizu

10 марта, 2017

Kao i na sve druge naftne kompanije širom sveta, takav pad cena imao je ogroman uticaj i na NIS. I da budemo iskreni, ozbiljno je pretio da ugrozi naše finansijske rezultate. Ali, od samog početka pada cena nafte na svetskom tržištu, mi smo odlučili da nećemo sedeti skrštenih ruku. Rekli smo sebi – da, na globalne cene ne možemo uticati, na kursne razlike ne možemo uticati, ali hajde da utičemo na ono što možemo – hajde da odmah počnemo da radimo efikasnije, bolje i više. Počnimo da štedimo gde god možemo. I tada je efikasnost postala moto našeg poslovanja. Ne kriza, već hrabar i odlučan odgovor na nju. Zapravo, upravljanje NIS-om u protekle tri godine bilo je upravljanje razvojem kompanije u uslovima veoma nepovoljnih makroekonomskih faktora. Napravili smo plan i sprovodili smo ga u nekoliko strateških pravaca. Najpre, tu je već spomenuta efikasnost. Odmah po početku trenda pada cena nafte na svetskom tržištu, počeli smo sa sprovođenjem obimnog programa mera za povećanje operativne efikasnosti u celoj kompaniji i sa uštedama na svim nivoima poslovanja. Rezultati su impresivni. U okviru trogodišnjeg programa uštedeli smo oko 150 miliona evra. To je ogroman potencijal koji nam je omogućio zadržavanje profitabilnosti. Osim toga što smo kontinuirano tražili načine da radimo efikasnije i bolje, značajno smo smanjili administrativne, putne i troškove korišćenja službenih automobila. U cilju povećanja efikasnosti, optimizovali smo i našu „korpu nafte“ tako što smo počeli da uvozimo i prerađujemo dve nove vrste nafte - tip Kirkuk i Forcados. Takođe, konstantno smo uvodili nove tehnologije i inovacije koje su naš rad učinile još efikasnijim. Pomenimo samo mini elektrane na naftnim i gasnim poljima u Srbiji koje proizvode struju iz gasa koji je do sada bio neiskorišćen ili naše Aminsko postrojenje u Elemiru, jedinstveno u Evropi, koje uz maksimalnu efikasnost proizvodi gas vrhunskog kvaliteta. I to nije sve. U razgovorima sa velikim brojem naših poslovnih partnera uspeli smo da dogovorimo niže cene njihovih usluga i robe. Veoma smo ponosni na to što se u povećanje efikasnosti uključila cela kompanija. Ne samo menadžment, već i zaposleni koji su samo u godini za nama kroz naš interni program «Ja imam ideju» predložili više od 1.000 ideja koje su doprinele efikasnijem poslovanju i racionalnijem korišćenju resursa kojima raspolažemo. Cela kompanija se hrabro suprotstavila lošem trendu sa svetskih berzi. Ipak, povećanje efikasnosti je samo jedan stub našeg antikriznog modela poslovanja. Drugi, podjednako važan je nastavak investicija u strateške projekte. Samo na taj način možemo obezbediti dalji razvoj NIS-a i sigurnu budućnost za naše akcionare i zaposlene. Naime, mi od početka naftne krize, nijednom nismo odustali od ključnih investicija zarad kratkoročnog uvećanja profita. Tako smo samo u 2016. godini uložili ukupno 26,1 milijardu dinara. NIS će sa ulaganjima nastaviti i u narednom periodu i u periodu od 2017. do 2019. godine ćemo investirati više od 100 milijardi dinara. Tu je jedan od najznačajnih projekata nastavak realizacije projekta izgradnje kompleksa Duboke prerada u Rafineriji nafte Pančevo, što će predstavljati drugu fazu modernizacije naših prerađivačkih kapaciteta i investicija vrednosti oko 300 miliona evra. Uz ovaj kompleks, rafinerija u Pančevu će stati rame uz rame sa najsavremenijim evropskim. Istovremeno će biti nastavljena ulaganja u istraživanje i proizvodnju nafte i gasa kako bismo nastavili sa povećanjem rezervi ugljovodonika, a u narednom periodu ćemo raditi i na modernizaciji naše maloprodajne mreže u Srbiji i regionu, što konkretno znači dalje unapređenje kvaliteta proizvoda i usluga na našim benzinskim stanicama i uvođenje novih brendiranih goriva. Radićemo na modernizaciji i uvođenju inovacija i najsavremenijih tehnologija u svim oblastima našeg poslovanja. Pored tih investicija, NIS će sa partnerima dodatno ulagati i u energetske projekte, pre svih u izgradnju Termoelektrane-toplane Pančevo i vetroparka «Plandište» što su projekti u koje će u naredne dve-tri godine biti investirano dodatnih oko 300 miliona evra. Termoelektrana u Pančevu će biti prvi veliki energetski projekat u Srbiji nakon više od dve decenije, a vetropark najveći poligon za proizvodnju električne energije iz obnoljivih izvora u zemlji. Želimo da ime naše kompanije bude sinonim za inovativnost. Ipak, mi u NIS-u na poslovanje gledamo mnogo šire. Svesni smo toga da samo okrenutost efikasnosti i investicijama ne znači ništa bez brige o ljudima, lokalnoj zajednici i životnoj sredini. Čak ni u vreme krize i borbe za očuvanje profita, mi nismo zaboravili na svoju obavezu da poslujemo odgovorno prema sadašnjim i budućim generacijama. Prošlu godinu proglasili smo godinom HSE (Health, Safety, Environment) u našoj kompaniji. Svesni činjenice da je samo bezbedna proizvodnja profitabilna proizvodnja, mi smo na delu pokazali da smo posvećeni sprovođenju pravila iz oblasti bezbednosti na radu, zdravlja ljudi i zaštiti životne sredine. Tako će biti i ubuduće. Sebi smo postavili ambiciozni cilj – da do 2020. godine ostvarimo takozvani «Cilj nula», odnosno da u našim biznis procesima ne bude nikakvog negativnog uticaja na zaposlene, partnere i životnu sredinu. Ka tome težimo i želimo da budemo lider i na ovom polju. I da li je nakon svega rečenog slučajno to što je NIS je u 2017. godinu ušao kao uspešna kompanija? Ne. I na osnovu rezultata koje smo svi zajedno postigli – i zaposleni, i menadžment, verujem da će tako i ostati. Međutim, i u uspehu treba biti realan i reći da kriza u naftnom sektoru još nije prošla. Zbog toga mi i ubuduće ostajemo privrženi poslovnom modelu koji smo stvorili. Ovu godinu smo proglasili Godinom operativne efikasnosti u kompaniji. Šta to znači? To znači da ćemo i dalje raditi na istovremenom povećanju efikasnosti i bezbednosti poslovanja. Svakog dana će svih gotovo 11.000 radnika NIS-a, ali i još više od 40.000 naših dobavljača i partnera nastojati da radi efikasnije, bolje, bezbednije. Uspeh kompanije, uspeh je svih nas. Ovaj proces smo već otpočeli i zato nemam dilemu da će NIS i ove, ali i narednih godina, ostati konkurentan, efikasan i stabilan. Svoj recept za uspeh nećemo menjati. Na kraju, želeo bih da istaknem da je NIS stabilan i jak u onoj meri u kojoj su efikasni i zadovoljni njegovi zaposleni, naši partneri i lokalna zajednica u kojoj poslujemo. Zato ćemo i dalje nastaviti da ulažemo u mlade talente, promociju pravih vrednosti, da podržavamo nauku, sport, kulturu i projekte koji će unaprediti život u lokalnim samoupravama u kojima NIS posluje. Nastavićemo da sarađujemo sa fakultetima i univerzitetima u Srbiji i inostranstvu, da stipendiramo mlade stručnjake i da im pružamo priliku da prva radna iskustva steknu u našoj kompaniji. To je naša budućnost na delu. Autorski text generalnog direktora NIS-a za specijalnu publikaciju NIN-a povodom Kopaonik biznis foruma