Arhiva vesti

Kiril Kravčenko učestvovao na konferenciji u organizaciji Sekretarijata Energetske povelje

мај 20, 2016

Fokus konferencije bio je na sigurnosti snabdevanja i prelasku sa tradicionalnih na obnovljive izvore energije u skladu sa sporazumom sa konferencije o klimatskim promenama iz Pariza COP21 (od koje se očekuje da iznedri ambiciozan međunarodni sporazum koji će odgovoriti na očekivanja stanovništva pogođenog klimatskim promenama). Panel na kojem je Kiril Kravčenko učestvovao bio je posvećen upravo pitanju da li će zaključci koje je preko 190 učesnika potpisalo na klimatskoj konferenciji u Parizu izgubiti na snazi u svetlu sve nižih cena sirove nafte na svetskom tržištu koje utiču na ceo naftni sektor. Na dinamičnom panelu učestvovali su i dr. Radostina Primova iz fondacije "Heinrih Boll", specijalista za klimatske promene, Josef Paritzsky, bivši ministar energetike Izraela i dr. Volkan Ozdemir, izvršni direktor Instituta za energetske studije iz Ankare. Nakon što je publici bliže predstavio delatnost NIS na teritoriji Srbije i Zapadnog Balkana, i objasnio proces transformacije iz kompanije sa gubicima u lidera u regionu, kao i iz tipične naftno-gasne u energetsku kompaniju, Kravčenko je prisutnima izneo svoje mišljenje na teme potrebe za prelaskom na obnovljive i čistije izvore energije, kao i značaja koji za našu kompaniju i zemlje u kojima poslujemo ima održivi razvoj. Tom prilikom je istakao i da NIS, kao lider u regionu, ima nedvosmislenu obavezu da bude primer ostalim kompanijama u smislu prelaska na čistije izvore energije u što je moguće većoj meri. Kako je istakao, to je moguće uz primenu pet osnovnih principa koje NIS primenjuje u svom poslovanju: uvođenje i primena sistema za monitoring GHG (efekata staklene bašte) u skladu sa EU standardima, povećanje energetske efikasnosti u svim sferama poslovanja, veći udeo obnovljivih izvora energije u ukupnom energetskom miksu, proizvodnja čistijih i kvalitetnijih derivata i utiskivanje CO2 u geološke formacije. Učesnike panela je posebno interesovala uporedna analiza poslovanja konkurentskih naftnih kompanija u regionu, gde je generalni direktor NIS-a predstavio našu kompaniju kao regionalnog lidera ne samo u komercijalnom smislu, već i u smislu postavljanja trendova u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja. Na kraju konstruktivne diskusije je istaknuto da je neophodno da svi energetski subjekti, kako Zapadnog Balkana, tako i Evrope, moraju dati svoj doprinos, kako bi se ispunili ciljevi dogovoreni na konferenciji u Parizu. Konferencija u Krakovu je osmi po redu susret koji okuplja istaknuta imena energetskog sektora Evrope poput dr. Urbana Rusnaka, generalnog sekretara Energetske povelje, Emanuela Hatona, potpredsednika kompanije "Britiš Petroleum", Sergeja Komleva iz „Gazprom Eksporta“ i drugih. Konferencija je osmišljena tako da stručnjaci iz Centralne i Istočne Evrope, SAD, Kambodže, Moldavije i drugih zemalja, zaposleni u komercijalnim kompanijama, vladinom sektoru, međunarodnim organizacijama i obrazovnim ustanovama, kroz interaktivne diskusije podele svoja iskustva sa mladim menadžerima koji imaju složen zadatak da nađu odgovor za brojne izazove sa kojima se energetski sektor danas susreće.