Arhiva vesti

Kompanija «Gasprom njeft» je ispunila investicione obaveze iz ugovora o kupoprodaji 51% akcija NIS-a

април 25, 2012

U aprilu 2012. godine kompanija «Gaspromnjeft» je realizovala poslednju investicionu tranšu u okviru obaveza, utvrđenih ugovorom o kupoprodaji 51% akcija NIS. Na taj način, kompanija je ispunila uslove sporazuma s Vladom Republike Srbije dva meseca pre roka, navedenog u dokumentu. Ukupna investiciona ulaganja kompanije «Gaspromnjeft» u modernizaciju i rekonstrukciju rafinerijskog kompleksa kompanije NIS i poboljšanje ekološke bezbednosti proizvodnih procesa Kompanije od 2009. godine dostigla su iznos predviđen kupoprodajnim ugovorom - 500 miliona evra. Modernizacija proizvodnog kompleksa je osnovni uslov da kompanija NIS zauzme strateški važnu poziciju lidera na regionalnom balkanskom tržištu naftnih derivata. Ključni element programa modernizacije predstavlja izgradnja kompleksa za laki hidrokreking i hidroobradu u Rafineriji nafte Pančevo. Novi kompleks će promeniti kvalitativne parametre proizvodnje: dubina prerade povećaće se do 84 odsto, a udeo belih derivata sa kvalitativnim karakteristikama – do 76 odsto. Povećaće se i ekološka bezbednost proizvodnje. Emisija štetnih materija u atmosferu, uključujući smanjenje emisiju čvrstih materija biće smanjena do nivoa u skladu sa zahtevima Evropske Unije. Nakon realizacije projekta modernizacije obim prerade u Rafineriji povećaće se do maksimalnog kapaciteta od 4,8 miliona tona godišnje, što će biti dovoljno za potpuno zadovoljenje potreba srpskog tržišta naftnih derivata i izvoz u zemlje balkanskog regiona. Puštanje u rad kompleksa za hidrokreking i hidroobradu će kompaniji NIS omogućiti potpuni prelazak na proizvodnju benzina i euro dizela sa sadržajem sumpora do 10 ppm, što u potpunosti odgovara ekološkim zahtevima Evropske Unije. Po postizanju projektovanog kapaciteta postrojenja, obim proizvodnje benzina će iznositi oko 640 hiljada tona godišnje. Osim toga, obim proizvodnje euro-dizela povećaće se 6,5 puta – do 1,5 milion tona godišnje. Projekat modernizacije kompleksa za preradu kompanije NIS, pored kompleksa za hidrokreking/hidroobradu (MHC/DHT), predviđa i izgradnju u okviru proizvodnog prostora u Pančevu postrojenja za proizvodnju vodonika, postrojenja za regeneraciju sumporne kiseline, rezervoarskog parka za skladištenje tečnih gasova, rekonstrukciju i izgradnju infrastrukturnih objekata rafinerije, rekonstrukciju postrojenja za katalitički kreking (FCC) i pristaništa za otpremu robe. Izgradnja kompleksa za hidrokreking/hidroobradu u Rafineriji nafte Pančevo biće završena u trećem kvartalu, puštanje kompleksa u rad je planirano za novembar 2012. godine. Predsednik Upravnog odbora NIS-a, prvi zamenik generalnog direktora «Gasprom njeefta» Vadim Jakovljev je izjavio: «Činjenica da je Gaspromnjeft ispunio svoje investicione obaveze pre roka predviđenog kupoprodajnim ugovorom, još jedan je dokaz da je Vlada Republike Srbije u 2009. godini dobila pouzdanog partnera za razvoj naftne i gasne privrede. Modernizacija rafinerijskog kompleksa NIS-a danas je ušla u finalnu fazu – završava se izgradnja poslednjih objekata, započeto je ispitivanje infrastrukturnih mreža i opreme. Pri tome, završetak investicionog ciklusa ne označava završetka procesa modernizacije Rafinerije Pančevo – NIS razrađuje strategiju daljeg razvoja Rafinerije i njenih proizvodnih kapaciteta».