Arhiva vesti

Laureatu nagrade SANU kompanija NIS obezbedila novčanu nagradu

новембар 19, 2012

Na svečanosti povodom Dana Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) dodeljene su nagrade Akademije za 2012. godinu uglednim istraživačima koji su dali značajan doprinos u oblasti hemijskih i srodnih nauka, kao i u sferi fizike. Аkademik Nikola Hajdin, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, Sanja Lubardić, direktor Direkcije za eksterne komunikacije NIS-a i dr Igor Paštija, docent Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu (s leva na desno) Tim povodom, kompanija NIS je obezbedila novčana sredstava za nagradu koju je SANU dodelila najboljem istraživaču u oblasti hemijskih, bioloških i srodnih nauka, naučniku dr Igoru Paštiju Laureat iz oblasti hemije i srodnih nauka, dr Pašti je prema Komisiji SANU jedan od najtalentovanijih mladih istraživača u oblasti fizičke hemije. Za njega je NIS, kao društveno odgovorna kompanija, obezbedila novčana sredstva sa ciljem da pruži podršku srpskoj nauci, njenom daljem razvoju, kao i da podstakne ostale mlade i talentovane istraživače da nastave uspešan naučni rad, i time doprinesu ugledu naše nauke u svetu. Osim nagrade u oblasti hemije i srodnih nauka, SANU je dodelila priznanje i profesoru dr Milutinu Blagojeviću za dostignuća u oblasti fizike. SANU je u aprilu 2012. godine ustanovila nagrade za najviša dostignuća domaćih naučnika koje će se dodeljivati u pet kategorija, naučniku ili grupi naučnika iz odrećenih oblasti. U 2012. godini dodeljene su nagrade iz oblasti hemije i fitike, kao i njihovih srodnih nauka, dok će se naredne godine dodeljivati nagrade za tehničke nauke, medicinu i matematiku.