Arhiva vesti

Na Beogradskoj berzi predstavljeni rezultati poslovanja NIS grupe u prvom kvartalu 2019. godine

април 25, 2019

Čerepanov je predstavio sve parametre u poslovanju NIS Grupe i tom prilikom istakao da su prioriteti u prvom tromesečju bili realizacija planiranih investicija i nastavak radova na korporativnim projektima koji će obezbediti dalji razvoj kompanije. Ukupna ulaganja iznosila su 8,3 milijarde dinara, što je 6 odsto više nego u prvom tromesečju 2018. godine. Stručna javnost je upoznata da su finansijski rezultati bili pod uticajem spoljnjeg okruženja i planiranih aktivnosti NIS-a, tako da EBITDA iznosi 6,3 milijarde dinara, dok je neto dobit 158 miliona dinara. U ovom periodu proizvedena je 321 hiljada uslovnih tona nafte i gasa, dok ukupan obim prerade nafte i poluproizvoda iznosi 599 hiljada tona. U oblasti bezbednosti na radu rezultati su unapređeni - Indikator povreda sa izgubljenim danima (pokazatelj LTIF) je smanjen 38 odsto u odnosu na prvi kvartal prethodne godine. Nakon izlaganja, direktor Funkcije za finansije, ekonomiku, planiranje i računovodstvo je odgovarao na pitanja stručne javnosti.