Arhiva vesti

Na Rudarsko-geološkom fakultetu svečano otvorena NIS-ova učionica

март 13, 2013

Povodom Dana Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu svečano je otvorena učionica koja je opremljena najsavremenijom informaciono-tehnološkom opremom za projektno-inženjersku oblast. Sredstva za adaptaciju učionice obezbedio je NIS sa ciljem da se unaprede i osavremene uslovi za rad i učenje. Oprema se sastoji od 21 računara koji će, između ostalog, omogućiti studentima i učenje na daljinu (distance learning). „Rudarsko-geološki fakultet i naša kompanija dele zajednički interes, a to je usavršavanje i napredovanje visoko obrazovanih kadrova iz oblasti geoloških i rudarskih istraživanja. Cilj nam je da mladim stručnjacima savremeno obrazovanje učinimo dostupnim kako bismo ih na najbolji način pripremili za rad u ovim oblastima. Želja nam je da Rudarsko-geološki fakultet postane rasadnik talenata i vrhunskih stručnjaka koji će biti traženi i dobro plaćeni ne samo u NIS-u i Gasprom njeftu, već i u Srbiji. Današnje otvaranje moderno opremljene učionice koja ima softver za učenje na daljinu predstavlja samo jedan od koraka u stvaranju vrhunskih stručnjaka iz oblasti geologije na ovom fakultetu. Geološka struka sve više dobija na ugledu i danas je ravnopravna sa matematičarima i fizičarima. Zato smo uvereni da je projekat NIS-a koji je namenjen studentima i mladim stručnjacima, značajan ne samo za Rudarsko-geografski fakultet, već i projekat od šireg društvenog interesa i interesa države Srbije”, izjavio je Dmitrij Fomenko, zamenik generalnog direktora NIS-a i rukovodilac Funkcije za organizacione poslove. "Ova značajna donacija za fakultet je samo deo saradnje sa NIS-om. Između ostalog, usaglasili smo studentske programe sa savremenim tendencijama u struci koje su poklapaju sa potrebama NIS-a, a osmislili smo i novi modul na master studijama. Takođe, u toku je razvoj softverske platforme koja će omogućiti inoviranje znanja studenate i stručnjaka kroz sinergiju znanja, s jedne strane akademskog znanja stručanjaka sa fakulteta i sa druge strane, ekspertskog znanja iz NIS-a, naglasio je profesor dr Ivan Obradović, dekan Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu. NIS i Rudarsko-geološki fakultet krajem 2012. godine potpisali su Memorandum o saradnji u cilju unapređenja naučno-istraživačkog rada u oblastima vezanim za proizvodnju, preradu i distribuciju nafte, naftnih derivata i prirodnog gasa. Ovim sporazumom predviđena je i zajednička aktivnost koja je usmerena na dopunu starih ili formiranje novih studijskih programa ili modula na osnovnim i master studijama. Adaptacija učionice na Rudarsko-geološkom fakultetu deo je NIS-ovog programa društvene odgovornosti pod nazivom „Energija znanja“. Ovaj program podrazumeva partnerstvo sa obrazovnim institucijama u zemlji namenjeno školovanju mladih stručnjaka, a samim tim i visokostručnih kadrova za rad u kompaniji. U okviru svoje višegodišnje saradnje sa beogradskim i novosadskim univerzitetom NIS je, pored Memoranduma o saradnji sa Rudarsko-geološkim fakultetom, potpisao i memorandume sa Ekonomskim fakultetom u Beogradu i Fakultetom organizacionih nauka, kao i programe podrške za učenike srednjih škola.