Arhiva vesti

Najava tendera za nabavku ličnih zaštitnih sredstava

септембар 6, 2012

NIS a.d. Novi Sad obaveštava da ima nameru da u narednom periodu (20-30 dana) objavi otvoreni tender za izbor dobavljača za isporuku ličnih zaštitnih sredstava na kojem bi izabrani ponuđač bio u obavezi da obezbedi skladište – prodavnicu u kojoj bi se trebovala LZS (potencijalne lokacije Beograd, Zrenjanin, Novi Sad, Niš). Naime, planirano je da predmetni tender bude otvoren 30 dana radi dostavljanja ponuda, dok bi u poslednjoj nedelji (7 -10 dana) pre isticanja roka za podnošenje ponuda, organizovali u prostorijama Poslovnog centra NIS a.d. Novi Sad, sajam Ličnih zaštitnih sredstava na kojem će svi zainteresovani učesnici imati priliku da predstave svoj proizvodni program i prodajni asortiman, te da, sa druge strane, u direktnom razgovoru sa predstavnicima kompanije NIS a.d. (stručnim licima - korisnicima) iste upoznaju sa najnovijim dostignućima iz oblasti HSE. Više informacija kao i objavljene kataloge i tehničke zadatke možete naći na http://www.nis.rs/tenderi/najava-tendera?lang=sr