Arhiva vesti

Naš HR podelio najbolje prakse na HR Moment konferenciji

октобар 11, 2018

Konferencija HR moment „Future of work“ u organizaciji našeg partnera Assessment Systems Adria, organizovana je sa ciljem da otvori pitanja i pruži odgovore povodom imperativa koji je postavljen ispred današnjih kompanija – brza adaptacija na promene. Kvalitet datih promena, agilan pristup poslovanju, novi trendovi u brendiranju poslodavca kao i negovanje koučing kulture bile su ključne teme o kojima se diskutovalo tokom konferencije. Ispred NIS-a, prepoznatog lidera u razvoju koučing kulture, korporativnog učenja i razvoja u regionu, učesnicima se obratio Vladan Buha, Direktor Sektora za trening i razvoj.  „Razvoj koučing stila liderstva i koučing kulture u organizaciji je proces koji je potrebno sistemski razvijati i negovati. U okviru Korporativnog Univerziteta kroz programe koučinga prošlo je preko 300 menadžera koji mogu biti i jesu predvodnici pozitivnih promena u pravcu razvoja koučing kulture. Koučing kao stil liderstva obuhvata poverenje, otvorenost ka promeni i osećaj pripadnosti timu. Kada su ovi preduslovi zadovoljeni, imamo ono što je potrebno za razvoj korporativne kulture koja podržava uspešne i srećne ljude. “ Prisutni učesnici su imali priliku da čuju svetske aktuelnosti iz domena HR-a, a kao posebna zanimljivost izdvojio se koncept gamefication – procena kognitivnih sposobnosti i osobina ličnosti putem mobilne aplikacije, a u cilju selekcije kandidata. Ovaj digitalni koncept objedinjuje nalaze iz neuronauke, nauke o gejmingu i veštačke inteligencije. Dosadašnji HR korisnici ovog koncepta su podelili svoja zapažanja i kao ključno istakli uštedu u vremenu i novcu u procesu selekcije, ali i efekat na jačanje brenda poslodavca imajući u vidu da su kandidati koji su prošli kroz „gejmifikovanu“ selekciju, izveštavali o značajno prijatnijem iskustvu u odnosu na standardno vođenu selekciju. Dugogodišnja saradnja između NIS-a i Assessment Systems Adria kao zvaničnim zastupnikom Hogan razvojnih alata se ogleda u preko 320 učesnika centara za procenu i razvoj kompetencija. U tom smislu, NIS je jedna od svega nekoliko kompanija koja u okviru svoje kuće ima interno razvijene centre procene i razvoja sa ciljem prepoznavanja potencijala zaposlenih radi ličnog, ali i organizacionog usavršavanja. Podstaknuti novostima koje su se mogle čuti na atraktivnoj konferenciji, učesnici ispred NIS-a, kolege iz Sektora za trening i razvoj, zaključili su da je brzina današnjeg poslovanja faktor koji diktira redizajn dosadašnjeg načina razmišljanja i ponašanja kada su u pitanju HR procesi, kao i da biznis promene nemaju svoj početak i kraj, već da poslujemo u vremenu gde su promene trajno stanje.