Arhiva vesti

Nastavlja se saradnja NIS-a i Novosadskog univerziteta

март 19, 2015

Generаlni direktor NIS-а Kiril Krаvčenko i v.d. rektorа Univerzitetа u Novom Sаdu prof. dr Rаdovаn Pejаnović, potpisаli Ugovor o strаteškoj sаrаdnji U skladu sa potpisanim Ugovorom, planirana su gostujuća predavanja stručnjaka NIS-a na Univerzitetu koja će dodatno podstaći razmenu znanja i iskustava između obrazovanja i privrede. Saradnja NIS-a i Novosadskog univerziteta traje šestu godinu zaredom i razvija se u domenu obrazovanja, istraživanja i transfera znanja. NIS je na fakultetima ovog Univerziteta otvorio tri računarske učionice i jednu laboratoriju i inicirao akreditaciju novog studijskog programa „Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa“ na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu. Osim toga, NIS je članica Fonda za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata u okviru kojeg izdvaja sredstva za stipendiranje najboljih studenata novosadskog univerziteta. Kako je NIS, pre svega, zainteresovan za razvijanje saradnje sa fakultetima prirodnih i tehničkih nauka, kompanija ima posebne memorandume o saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka, Prirodno-matematičkim fakultetom, Tehnološkim fakultetom i Tehničkim fakultetom „Mihajlo Pupin“ iz Zrenjanina, koji obrazuju kadrove potrebne kompaniji. Kompanija izuzetno uspešno sarađuje i sa Akademijom umetnosti.