Arhiva vesti

NIS i Ministarstvo odbrane potpisali Memorandum o saradnji

септембар 9, 2014

Memorandum predviđa razmenu znanja i iskustava u oblasti organizacije, tehnologije i eksploatacije vozila u drumskom transportu, kao i primenu savremenih informacionih tehnologija u transportu i u oblasti upravljanja troškovima transporta. Memorandum o saradnji su potpisali ministar odbrane Bratislav Gašić i generalni direktor NIS-a Kiril Kravčenko U skladu sa tim, dogovorena je obuka i trening vozača putničkih i transportnih vozila NIS-a na poligonima i kapacitetima Vojske Srbije. Predviđeno je i zajedničko učešće u naučnoistraživačkim projektima i angažovanje i razmena stručnjaka i eksperata za predavanja iz oblasti transporta i bezbednosti saobraćaja. Dogovorena je i međusobna razmena slobodnih transportnih kapaciteta, prvenstveno vojnih terenskih vozila NIS-u i kombibusa ili putničkih vozila za potrebe ministarstva i vojske. Posle potpisivanje Memoranduma o saradnji usledila je demonstracija sposobnosti vozača NIS-a i Ministarstva odbrane “Vojska svakodnevno pomaže građanima Srbije, ali i kompanijama koje rade u njihovom interesu. Potpisani memorandum sa NIS-om samo je još jedna potvrda toj tezi. Osmislili smo zajednički program, prikazali deo sredstava na kojima će biti vršena obuka, ukazali da su transport ljudi i robe i njihova sigurnost vrlo kompleksna pitanja. Na ovaj način smanjujemo rizik u eksploataciji vozila i što je najvažnije omogućavamo vozačima da budu još sigurniji tokom vožnje, čak i u najtežim uslovima. Raduje nas što smo danas ovde sa predstavnicima NIS-a i podržaćemo svaku kompaniju koja na ovaj način bude odgovorna prema društvu“, izjavio je ministar odbrane Bratislav Gašić. Dogovorena je obuka i trening vozača putničkih i transportnih vozila NIS-a na poligonima i kapacitetima Vojske Srbije “Jedan od prioriteta NIS-a jeste zaštita zaposlenih, saradnika i lokalnog stanovništva u oblastima u kojima poslujemo, kao i zaštita životne sredine i bezbednost u saobraćaju. Priroda poslovanja u naftnoj industriji zahteva visok stepen zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, što kompanija NIS u potpunosti poštuje i kontinuirano razvija. Zahvaljujući saradnji sa Ministarstvom odbrane dodatno unapređujemo ovu oblast. Aktivnosti koje je kompanija preduzela u poslednjih pet godina imale su pozitivan efekat, tako da je broj povreda na radu i saobraćajnih nezgoda smanjen je za gotovo 60 odsto, dok je za 20 odsto smanjen broj požara i ekoloških akcidenata. Ukupno je u oblasti zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu u proteklih pet godina uloženo više od 115 miliona dolara“, izjavio je Kiril Kravčenko, generalni direktor NIS-a.