Arhiva vesti

NIS isplaćuje dividendu akcionarima iz dobiti za 2015. godinu

септембар 19, 2016

U skladu sa odlukom Skupštine akcionara NIS-a, pravo na dividendu imaju svi akcionari koji su bili upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao vlasnici akcija na Dan akcionara VIII redovne Skupštine akcionara, odnosno 18. juna 2016. godine. Građanima Srbije koji poseduju akcije NIS-a biće isplaćeno 20,99 dinara po akciji, što je iznos koji se dobije kada se od bruto vrednosti dividende po akciji odbije porez od 15 odsto koji je NIS dužan da obračuna i uplati pri isplati dividendi. Isplata manjinskim akcionarima obavlja se preko Centralnog registra hartija od vrednosti i to na račune koje koriste za trgovanje akcijama ili na račune koje su dali prilikom prijavljivanja za besplatne akcije. NIS je 18. juna 2016. godine imao ukupno 2.157.792 akcionara, a većinski akcionar je ruska kompanija „Gasprom njeft“ koja poseduje 56,15 odsto akcija Društva. Republika Srbija poseduje 29,87 odsto akcija, dok je u posedu ostalih manjinskih akcionara 13,98 odsto akcija. Republika Srbija je na Dan akcionara posedovala 48.712.074 akcije, pa će na ime dividende iz dobiti za prošlu godinu u budžet biti uplaćeno 1.202.701.107 dinara.