Arhiva vesti

NIS isplatio dividendu iz dobiti za 2013. godinu

новембар 25, 2014

Pravo na dividendu imali su svi akcionari koji su bili upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao vlasnici akcija na Dan akcionara VI redovne sednice Skupštine akcionara koji je bio 20. jun 2014. godine. Većinski akcionar NIS je ruska kompanija "Gaspromnjeft" sa 56,15 odsto akcija, država ima 29,87 odsto akcija, a mali akcionari 13,98 odsto. Republika Srbija je na dan 20. jun 2014. godine posedovala 48.712.064 akcija NIS-a, pa na osnovu odluke Skupštine akcionara dividenda koja joj je isplaćena za 2013. godinu iznosi 3.907.681.774 dinara. Isplata manjinskim akcionarima je izvršena preko Centralnog registra hartija od vrednosti i to na novčane račune koje koriste za trgovanje akcijama tj. na novčane račune koje su dali prilikom prijavljivanja za besplatne akcije kada je u pitanju 2,24 miliona akcionara koji su akcije dobili kao građani. Ukoliko je akcionar prijavio račun otvoren u Banci poštanska štedionica, iznos dividende se može podići na šalterima Pošte uz ličnu kartu. Datum isplate dividendi akcionarima NIS-a je u skladu sa odlukom generalnog direktora kompanije, kojoj je prethodila odluka Skupštine akcionara da se za isplatu dividendi izdvoji 25 odsto dobiti ostvarene u 2013. godini. Odlukom Skupštine je određeno da dividenda akcionarima bude isplaćena u novcu, u ukupnom bruto iznosu od 13,08 milijardi dinara. Takođe, NIS je prošle godine isplatio više od 12 milijardi dinara za dividende, odnosno četvrtinu profita iz 2012. što je najveći iznos koji je ikad kompanija listirana na Beogradskoj berzi isplatila na ime dividende. Dugoročna politika kompanije predviđa isplatu dividende u ukupnom iznosu od najmanje 15 odsto od neto dobiti.