Arhiva vesti

NIS kupio modernu opremu za istraživanje nafte i gasa

март 15, 2012

Naftno servisni blok NIS-a nabavio je novu opremu za prikupljanje geofizičkih podataka tokom istraživanja nafte i gasa, a koja obuhvata moderan sistem za objedinjavanje seizmičkih podataka i pet novih mašina. Obim uloženih investicija kojima NIS nastavlja da sprovodi tehničko-tehnološke inovacije iznosi 785 miliona dinara. Zbog specifičnosti rukovanja savremenom opremom za 3D seizmiku, u NIS-u je organizovana posebna obuka za rad na ovim specijalizovanim mašinama za istraživanje nafte i gasa, dok je seizmička ekipa proširena za sedam novih radnika. Nova i moderna oprema obezbediće visok kvalitet snimljenih geoloških podataka i efikasniji rad NIS-ovih servisa, a time i veću konkurentnost na tržištu i proširenje poslovnih angažmana na području Evropske unije, što je i jedan od ciljeva NIS -a.  Za rad u EU već je sertifikovan deo personala servisnih pogona „Bušenje“ i „Bušotinski servisi“, a u završnoj je fazi i sertifikacija bušaćeg postrojenja tipa „Nacional“. Nakon toga servisi NIS-a biće u potpunosti spremni za rad u EU, prevashodno u zemljama regiona. Investicije u tehnološko unapređenje istraživanja nafte i gasa su permanentan proces, koji se pozitivno odražava na celokupno poslovanje kompanije. U 2008. godini, ukupna ulaganja NIS-a u razvoj kompanije iznosila su 6,7 milijardi dinara, dok je u 2011. investirano 34,4 milijarde dinara. Ove godine, ukupne investicije iznosiće oko 50 milijardi dinara, od čega će 40 milijardi dinara biti uloženo u proizvodnju i promet, a 10 milijardi dinara, NIS će investirati u preradu. Za period od 2011. do 2020. godine NIS je strateškim planom istraživanja nafte i gasa odredio potencijalne lokalitete na području Srbije na kojima će se izvoditi seizmička ispitivanja i istražno bušenje, i utvrdio preliminarni plan investicionog ulaganja za ovaj period. Tako su u 2011. godini već izbušene  četiri istražne bušotine, dok je u oblasti seizmike urađeno 1160km 2D i 532km2 3D seizmičkih ispitivanja. U ovoj godini na istražnim prostorima Srbije u planu je bušenje pet istražnih bušotina, a izvodiće se 600 km² 3D i 1000km 2D seizmičkih ispitivanja. Planirano je da se do kraja 2020. godine u geološke istražne radove na prostoru Srbije ukupno investira oko 450 miliona evra. Paralelno sa aktivnostima u zemlji, NIS u saradnji sa renomiranim, međunarodnim projektnim partnerima sprovodi istraživanje nafte i gasa i u Republici Srpskoj, Rumuniji i Mađarskoj, a prvi rezultati se očekuju tokom ove godine.