Arhiva vesti

NIS na Beogradskoj berzi predstavio rezultate poslovanja za prvi kvartal 2018.

27 априла, 2018

Fjodorov je istakao da je NIS Grupa u prvom tromesečju ostvarila neto dobit od 3,7 milijardi dinara, dok je pokazatelj EBITDA (dobit pre plaćanja kamata, poreza na dobit i amortizacije) 8,9 milijardi dinara. Stručna javnost je upoznata i da je NIS Grupa u prva tri meseca poslovanja u okviru operativnih pokazatelja u segmentu istraživanja i proizvodnje ostvarila plan obima proizvodnje ugljovodonika, da je rast obima prerade i dorade porastao za 3%, kao i da je ukupan obim prometa porastao za 7%. Predstavljeni su i glavni projekti u oblasti Bloka Energetika Prometa i Prerade. Na kraju je zaključeno da je NIS grupa u prvom tromesečju poslovanja imala rast obima prometa, kao i dobre makroekonomske pretpostavke. Nakon izlaganja, direktor Funkcije za finansije, ekonomiku, planiranje i računovodstvo je odgovarao na pitanja stručne javnosti.