Arhiva vesti

NIS na Danu Rudarsko-geološkog fakulteta

13 марта, 2018

Svečanost na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu Čestitajući Dan fakulteta, Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike je istakao da su najveći rezultat RGF-a vrhunski stručnjaci koji su dali veliki doprinos razvoju zemlje. U tom kontekstu, on je naglasio i značaj podrške energetskih kompanija, među kojima je i NIS, ovom fakultetu i njegovim naučnim programima. U ime NIS-a, prisutnima se obratio Nikolaj Zalevski, direktor Naučno tehnološkog centra koji je naglasio da kompanija već pet godina neguje uspešnu saradnju sa Rudarsko geološkim fakultetom u okviru svog korporativnog programa „Energija znanja“, kroz školovanje i stipendiranje kadrova u oblastima od značaja za biznis procese naše kompanije i dodao: - Rudarsko-geološki fakultet je jedan od naših ključnih strateških partnera. Za NIS je veoma važna stručnost i profesionalnost kadrova koji dolaze sa ovog fakulteta i daju doprinos razvoju i napretku kompanije. U cilju unapređenja i osavremenjivanja uslova za rad i učenje, kompanija je izdvojila značajna sredstva za opremanje računarske učionice na fakultetu koja omogućava studentima učenje na daljinu, kao i za nabavku aparature za realizaciju novoakreditovanog master modula. Nadam se da ćemo i u budućem periodu nastaviti uspešnu i plodonosnu saradnju u cilju napretka i razvoja fakulteta, kompanije NIS i države Srbije, istakao je Zalevski. Nikolaj Zalevski, direktor Naučno tehnološkog centra Svake godine, NIS stipendira petoro najboljih studenata na studijskim programima od značaja za biznis procese kompanije. Tokom 2017. godine saradnja Fakulteta i Naučno tehnološkog centra bila je intenzivirana kroz posetu profesora fakulteta NTC-u, kroz nastavak realizacije kontinuirane studentske prakse i saradnju na doktorskim studijama, ali i kroz povećanje broja predavanja NIS-ovih eksperata na RGF-u. NIS-ova podrška RGF-u ogleda se i kroz osavremenjavanje i adaptiranje nastavih programa potrebama biznisa kompanije. Modifikovani su i akreditovani studijski moduli „Inženjerstvo nafte i gasa“ na osnovnim akademskim studijama i „Geologija nafte i gasa“ na master akademskim studijama. U sklopu svoje saradnje, NIS i Rudarsko-geološki fakultet uspešno su učestvovali i u realizaciji projekta „Blending Academic and Entrepreneurial Knowledge in Technology Enhanced Learning (BAEKTEL)“, u sklopu programa Evropske unije „Trans-European Mobility Programme for University Studies (TEMPUS)“. Reč je o platformi zahvaljujući kojoj svi zainteresovani mogu elektronskim putem da pristupe materijalima, naučnim sadržajima i predavanjima univerziteta širom Evrope. Takođe, NIS i RGF zajedno su radili i na implementaciji drugih projekata odobrenih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Pored direktora NTC-a, obeležavanju dana Rudarsko - geološkog fakulteta prisustvovali su i Leonid Stulov, zamenik direktora NTC-a i direktor Direkcije za geologiju i razradu ležišta, Mihail Kuznjecov, glavni geolog i direktor Direkcije za geološka istraživanja i razradu ležišta, Artem Polivaho, direktor Sektora za geološko-istražne radove i regionalnu geologiju, Violeta Nicić Jorović, direktor Sektora za geofiziku, Marko Vanić, menadžer projekta za naučno-istraživački rad i Marija Jelić, ekspert za saradnju sa univerzitetima.