Arhiva vesti

NIS na debati CEDEF-a o tretmanu otpada u Srbiji

јун 5, 2014

NIS je učestvovao na šestoj javnoj debati o tretmanu otpada u organizaciji Centralno evropskog foruma za razvoj (CEDEF) i Privredne komore Srbije na Svetski dan zaštite životne sredine koji se danas obeležava. U Narodnoj skupštini Srbije su na ovu temu razgovarali predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine, Agencije za zaštitu životne sredine, kao i predstavnici EPS-a, Gorenja, Goše i drugih kompanija. Potpisan je Memorandum o saradnji Agencije za zaštitu životne sredine i CEDEF-a koji obuhvata preporuke industrije kako tretirati otpad u postojećoj regulativi i onoj koja će tek biti doneta kako se Srbija bude približava EU. Organizatori su upozorili da u Srbiji postoji više od milion tona istorijskog opasnog otpada nastalog radom fabrika u prošlosti, a svake godine stvara se do 200.000 tona novog opasnog otpada, koji se u određenoj meri nekontrolisano odlaže. Opasni otpad zbrinjava samo 30 privremenih deponija, od čega 62 odsto ne zadovoljava propisane uslove rada. U okruglom stolu na temu tehnoloških rešenja za tretman otpada je u ime NIS-a govorila Svetlana Duvnjak, direktor sektora za zaštitu životne sredine u NIS-u je. Prema njenim rečima, industrija u zemlji se suočava sa brojnim problemima adekvatnog zbrinjavanja otpada. “Ograničen broj operatera koji poseduju dozvole za skladištenje, tretman, a pre svega odlaganje industrijskog otpada, za nas predstavlja ozbiljan problem, jer onemogućava postupanje sa otpadom na zakonom propisan način. Kapaciteti nekoliko operatera koji praktično upravljaju deponijama komunalnog otpada, a poseduju i dozvole za odlaganje samo određenih vrsta neopasnog industrijskog otpada, nisu dovoljni. Opasan otpad, koji je po poreklu industrijski, mora se izvoziti što značajno uvećava troškove upravljanja otpadom”, rekla je Duvnjak. Ona je istakla da je strateško opredeljenje kompanije zaštita životne sredine zbog čega NIS posebnu pažnju poklanja uvođenju i primeni ekoloških rešenja u sve biznis procese. Tako je i u oblasti upravljanja opasnim otpadom, kompanija usmerena na uvođenje savremenih tehnologija. Kad je na primer reč o tretmanu otpadne isplate u procesu istraživanja i proizvodnje, NIS je ove godine uveo savremenu tehnologiju kojom se smanjuje količina ove vrste otpada po bušotini, opremanjem bušaćih postrojenja opremom za takozvane suve lokacije čime se minimizira negativan uticaj procesa bušenja na životnu sredinu.