Arhiva vesti

NIS na prestižnoj HR konferenciji

фебруар 24, 2018

Nataša Stamenković, HR direktor NIS-a učestvovala je na panelu “Sindikat” koji se bavio odnosima sindikata i poslodavaca Na panelu se govorilo o važnosti dobrih odnosa između sindikata i poslodavaca za uspešan razvoj svake kompanije u kojoj postoji sindikalno organizovanje. Nataša Stamenković je govorila o dobroj HR praksi NIS-a, socijalnom dijalogu kao načinu rešavanja problema ili spornih pitanja i kvalitetnim kolektivnim ugovorima u NIS-u i zavisnim društvima. Kolektivni ugovori u NIS-u spoj su tradicije koju nose Kolektivni ugovori i najmodernije HR prakse. Odnosno, grejding sistem, performance menadžment, evaluacija kompetencija i motivacioni sistemi su ugrađeni u Kolektivni ugovor NIS-a koji se po tome razlikuje od tipičnog Kolekitvnog ugovora drugih kompanija. Osim NIS-a na panelu posvećenom odnosu sindikata i poslodavaca svoja viđenja i stavove podelili su i predstavnici kompanija „Telekom Srbija“, „Elektromreža Srbije“, „DDOR Novi Sad“, „Er Srbija“, „Atlantik Grupa“, kao i predstavnik Saveza Samostalnih Sindikata Srbije. “HRM Kongres Srbija 2018” okupio je 20 vodećih HR direktora iz Srbije, kao i više od 200 profesionalaca iz ove oblasti koji su kroz panele i diskusije razmenjivali iskustva i iznalazili rešenja iz oblasti upravljanje ljudskim resursima.