Arhiva vesti

NIS na sastanku sa poslanicima Evropskog parlamenta

јул 11, 2016

Grupu “Prijatelji Srbije” je predvodio Emilian Pavel, a u njenom sastavu se nalaze poslanici Evropskog Parlamenta, između ostalih Franc Bogovič, Tanja Fajon, Eduard Kukan, Andor Deli i Paul Tang. NIS je na ovom sastanku predstavio Nikola Radovanović, menadžer za zakonodavstvo EU. Na sastanku su razmenjene informacije u oblasti evrointegracija Srbije, istaknut je značaj PKS kao spone između države i privrede, ali i institucija EU, pogotovo ako se uzme u obzir da više od 60% proizvoda koji se izvoze iz Srbije biva plasirano u EU. Berlinski proces je ocenjen kao mogućnost za bolju integraciju i saradnju u regionu. Na ovom sastanku NIS je predstavio svoj doprinos realizaciji energetskih i klimatskih ciljeva EU (Energetska unija): jedinstveno energetsko tržište, sigurnost snabdevanja, dekarbonizacija, inovacije i energetska efikasnost. Nikola Radovanović je prisutnima na primeru NIS predstavio koliko kompanije mogu da uštede i poboljšaju svoje pokazatelje prateći energetsku politiku EU. Takođe je ukazao na doprinos NIS regionalnom razvoju i na proaktivnu ulogu NIS pristupnim pregovorima između Republike Srbije i EU gde NIS učestvuje u radu dve pregovaračke grupe (energetika i zaštita životna sredine). Osvrnuo se i na negativan efekat sankcija EU protiv Ruske Federacije na našu kompaniju. Poslanici Evropskog Parlamenta su poručili da veruju u evropsku budućnost Srbije i Zapadnog Balkana i još jednom istakli da je dijalog, za koji se pružaju mogućnosti kroz Berlinski proces, od velike važnosti za napredak čitavog regiona. Saznajte više na http://pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=20752