Arhiva vesti

NIS na skupu o ključnim izazovima u oblasti prikupljanja i skladištenja CO2

новембар 12, 2015

Igor Korać, zamenik direktora Bloka Energetika, istakao je da NIS koristi savremena znanja i tehnologije u radu sa ugljen dioksidom (CO2) i raspolaže profesionalno obučenim kadrovima. Tako je NIS učesnik u programu Evropske komisije čiji je cilj razvoj novih bezbednosnih tehnologija u radu sa CO2. Ovaj projekat koji se realizuje sa konzorcijumom međunarodnih partnera, između ostalog, treba da doprinese pozicioniranju NIS-a u Evropskoj uniji kao kompanije koja učestvuje u razvoju novih rešenja u ovoj oblasti. Pored NIS-a, na događaju su učestovali predstavnici resornih ministarstva, ambasada, stranih institucija, kao i domaćih kompanija i fakulteta. Skup je organizovan sa ciljem da ukaže na ključne izazove u tehnologiji prikupljanja i skladištenja CO2, razvoj modernih tehnologija u ovoj oblasti, kao i načine na koje se ovim procedurama mogu zadovoljiti ekonomski, energetski i bezbednosni prioriteti u Srbiji i regionu.