Arhiva vesti

NIS nabavio opremu za obradu seizmičkih podataka vrednu 150 miliona dinara

април 9, 2014

NIS je nabavio novu opremu za obradu seizmičkih podataka u okviru svog Naučno-tehnološkog centra u vrednosti od oko 150 miliona dinara. Reč je o „super računaru“, kompanije IBM, sa diskovima kapaciteta 130 TB i 128 procesora CPU Xeon E5-2680, koji omogućava obradu velike količine seizmičkih podataka u realnom vremenu. Na ovaj način je znatno povećana efektivnost procesa rada budući da je vreme za obradu podataka upola skraćeno. Sem toga, interpretatori podataka su dobili znatno kvalitetniju sliku ispitivanog područja. Naime, inkorporirani algoritmi obrade pretvaraju milijarde bitova seizmičkih podataka u slike zemljine podpovršine koje omogućavaju geolozima vizuelizaciju postojećih formacija sa velikom preciznošću. Novi sistem doprinosi kvalitetnijim i bržim geofizičkim ispitivanjama u domenu obrade seizmičkih podataka, kao i smanjenju rizika istraživanja i mogućnosti monitoringa ležišta, odnosno takozvanim 4D seizmičkim istraživanjima. Trenutno Sektor za geofiziku NIS-a u okviru Naučno-tehnološkog centra obrađuje 3D seizmičke podatke sa istražnog područja Sirakovo na teritoriji Srbije. Kompanija je spremna i za uslužnu obradu podataka za treća lica na svetskom nivou. Inače, Naučno tehnološki centar je srce inovacija u NIS-u. Kompanija je u periodu od 2011 do 2012 formirala Naučno-tehnički i ekspertski savet za upravljanje inovaciono tehnološkim razvojem u svim oblastima poslovanja. U skladu sa tim, predviđeno je da stručnjaci ovo centra do 2015 realizuju 28 inovacionih projekata. „Računarski sistem je jedinstven u Republici Srbiji za poslove obrade seizmičkih podataka i predstavlja primenu računarskih tehnologija najnovije generacije. NIS zaista korača velikim koracima ka osvajanju najmodernijih tehnologija u domenu istraživanja nafte i gasa, a nova oprema predstavlja samo jedan od njih“ rekla je Violeta Nicić Jorović, direktora Sektora za geofiziku u okviru NIS-ovog Naučno-tehnološkog centra.