Arhiva vesti

NIS nastavio sa modernizacijom Rafinerije nafte Pančevo

јун 15, 2015

Završetkom treće faze modernizacije autopunilišta, što je investicija vredna gotovo dva miliona evra, instaliran je ekološki najbezbedniji način utovara derivata u autocisterne. Reč je o načinu punjenja cisterni odozdo koji se sada primenjuje na dve trećine svih utovarnih mesta u RNP. Ovom, pre svega, ekološkom investicijom praktično su eliminisana isparenja zagađujućih čestica prilikom punjenja cisterni na autopunilištu u Pančevu. Ovo nije kraj, jer se u okviru započetih aktivnosti u poslednjoj fazi modernizacije autopunilišta, planira potpuna zamena upravljačkog sistema, kao i niz tehničkih unapređenja, koje će još više poboljšati tehničku sigurnost i ekološku bezbednost. Još jedna značajna ekološka investicija u rafinerijskoj preradi NIS-a vredna preko pet miliona evra odnosi se na zatvoren sistem dreniranja kod procesne opreme. Suština ovog procesa je u tome da se tečnost (fluid) koji se povremeno ispušta u proizvodnom procesu prikupi u posebne posude i ponovo vrati u proizvodni proces. Zahvaljujući ovom sistemu, emisije zagađujućih materija u atmosferu u toku normalnog rada postrojenja su u granicama koje su propisane evropskim ekološkim standardima. Realizacijom programa smanjenja proizvodnje benzina i povećanja produkcije dizela, rafinerijska prerada NIS-a se uspešno uključila u savremene svetske rafinerijske trendove, koji nalažu veću proizvodnju dizel goriva. Primenom ovog programa u toku 2015. godine se očekuje proizvodnja od oko 3,5 hiljada tona dizela više na mesečnom nivou, a ukupni finansijski efekti svih mera na godišnjem nivou iznose više od pet miliona evra. Krajem aprila u pančevačkoj rafineriji uspešno je završen projekat zatvorenog sistema uzimanja uzoraka. Ova investicija vredna gotovo dva miliona evra prvenstveno ima ekološki značaj, jer uzorci koji se uzimaju ne dolaze u dodir sa atmosferom, što je značajan doprinos očuvanju zdrave radne i životne okoline. Projekat je realizovan za godinu i po dana i čitava rafinerija je pokrivena modernim načinom uzimanja uzoraka. Na 160 mesta u 24 pogona izgrađeni su paneli u kojima se više puta u toku dana uzimaju uzorci sirovina i proizvoda, čiji se kvalitet potom kontroliše u rafinerijskoj laboratoriji. Ovo nije kraj investicija u Rafineriji nafte Pančevo. U toku ove godine pristupiće se nastavku realizacije projekta Duboka prerada, što je druga faza modernizacije prerađivačkog kompleksa, čime će RNP postati još konkurentnija.