Arhiva vesti

NIS o ekološkim projektima na Sajmu zaštite životne sredine

октобар 14, 2016

NIS je na Sajmu energetike и zaštite životne sredine predstavio i projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadne vode u Novom Miloševu Na prezentaciji održanoj na štandu NIS-a završnog dana 12. Međunarodnog sajma energetike i 13. Međunarodnog sajma zaštite životne sredine i prirodnih resursa rečeno je da NIS u svim segmentima poslovanja pridaje veliki značaj zaštiti životne sredine i pritom kontinuirano primenjuje najsavremenija tehnološka rešenja kakvo je i postrojenje u Novom Miloševu. Svetlana Bošković, ekspert koordinator za HSE Direkcije za zaštitu životne sredine Funkcije za HSE NIS-a, rekla je tokom prezentacije da je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadne vode na Deponiji otpadne isplake u Novom Miloševu investicija vredna oko 122.000.000 dinara, a da se početak njegovog rada očekuje u decembru 2016. godine. Izgradnjom ovog postrojenja, za koje NIS poseduje sve neophodne dozvole, ostvariće se pozitivan efekat na životnu sredinu. Maksimalni projektovani kapacitet je 114 kubnih metara prečišćene vode na dan, a kontrola kvaliteta vode vršiće se u svim fazama prečišćavanja. Kao društveno odgovorna kompanija, NIS teži racionalnom korišćenju prirodnih resursa i eliminisanju negativnog uticaja na životnu sredinu. Zaštita životne sredine jedan je od glavnih prioriteta i integralni deo strategije efikasnog upravljanja kompanijom. Tokom prezentacije predstavljeni su i ciljevi NIS-a u oblasti zaštite životne sredine među kojima su očuvanje, unapređenje i održivo korišćenje prirodnih resursa, kontinuirano unapređenje proizvodnih procesa u cilju smanjenja uticaja na životnu sredinu, stalna edukacija svih zaposlenih u oblasti zaštite životne sredine, kao i usklađenost poslovanja sa zakonskim odredbama i međunarodnim standardima.