Arhiva vesti

NIS obezbeđuje pouzdanu i kvalitetnu proizvodnju bitumena

јануар 23, 2016

Tokom radova koji će trajati do 10 februara, obaviće se niz tehnoloških i tehničkih poslova radi dovođenja opreme i kompletnog postrojenja u pouzdano radno stanje u skladu sa projektovanim parametrima. Zahvaljujući optimizaciji, posao će biti urađen za 18 dana, odnosno, 7 dana pre uobičajenog roka za ovakvu vrstu posla. Ovoj optimizaciji prethodila je detaljna analiza potrebnih radova i racionalno angažovanje raspoloživih resursa, tako da skraćenje roka neće uticati na njihov kvalitet , već će krajnji rezultat biti povećanje ukupne efikasnosti rafinerijske prerade. Ovaj parametar odraziće se i na povećanje operativne raspoloživosti koja se prati kroz Solomon pokazatelje, međunarodni standard za procenu efikasnost rafinerijskih postrojenja. „Vrednost ovih poslova procenjuje se na oko 30 miliona dinara. Radovi će se odvijati uz poštovanje najviših standarda zaštite na radu i bezbednog rada zaposlenih i zaštite životne sredine“, rekao je Ranko Ristović, direktor Grupe postrojenja 1 u Rafineriji nafte Pančevo. Tokom 2015. godine na Postrojenju Bitumen u pančevačkoj rafineriji proizvedene su rekordne količine bitumena za domaće i inostrane kupce. Radovi u okviru kojih će se tokom dve i po nedelje obaviti pregledi celokupne procesne opreme, omogućiće još stabilniju proizvodnju bitumena tokom ove godine. NIS proizvodi Evro bitumen za puteve koji se koristi u putnoj privredi za izradu kolovoza, kao i polimer modifikovani bitumen namenjen gradnji saobraćajnica koje zahtevaju povećanu elastičnost, poput auto puteva, izuzetno važnih i opterećenih deonica puteva i aerodromskih pisti.