Arhiva vesti

NIS objaviо nekonsolidovane rezultate rada kompanije za prvo polugodište 2013. godine

јул 25, 2013

Neto dobit NIS a.d. prema rezultatima prvog polugodišta 2013. godine iznosila je 19,1 milijardi dinara, što je za 13% manje od rezultata za isti period prošle godine. Pad neto dobiti kompanije uslovljen je padom cena za ugljovodonike – naftu i prirodni gas, prisutnim od početka godine, kao i rastom poreskih davanja. Plaćene poreske obaveze kompanije, uključujući akcize, porez na profit i druga poreska davanja premašile su prošlogodišnji pokazatelj za 37% i iznose 52,2 milijarde dinara. U prvom polugodištu 2013. godine nastavljen je trend pada potrošnje na domaćem tržištu goriva, što je takođe negativno uticalo na finansijski rezultat kompanije. Operativna dobit pre uplate kamata, poreza za profit i amortizacije (EBITDA) iznosila je 27,9 milijarde dinara, što je za 24% ispod istog pokazatelja za prošlu godinu. U I polugodištu 2013. godine NIS je nastavio implementaciju mera na povećanju efikasnosti procesa upravljanja operativnim novčanim tokom (OCF) – rezultat za dati period izveštavanja bolji je od pokazatelja prošle godine za 11%. OCF NIS-a za prvih 6 meseci 2013. godine iznosio je 21,9 milijardu dinara. Bez obzira na negativne makroekonomske uslove kompanija je sačuvala tempo rasta investicionog programa – tokom prvih 6 meseci 2013. godine obim ulaganja u razvoj novih tehnoloških projekata, proizvodnu infrastrukturu, realizaciju ekoloških inicijativa povećan je u odnosu na isti period prošle godine i iznosi 24 milijarde dinara. Kompanija je nastavila da uvećava ključne proizvodne pokazatelje. Bez obzira na pad potrošnje na ključnim tržištima Balkanskog regiona, zahvaljujući doslednoj politici razvoja maloprodajne mreže i dugoročnih odnosa sa korporativnim klijentima, NIS je uspeo da poveća obim prodaje derivata za 26% u poređenju sa pokazateljem prvog polugodišta 2012. godine. U prvom polugodištu 2013. godine kompanije je prodala 1,350 miliona tona derivata nafte. Obim prodaje „belih“ derivata sa visokom maržom porastao je za 41%. Obim prerade nafte u Rafineriji kompanije porastao je za 21% i iznosi 1, 404 miliona tona. Proizvodnja nafte i gasa na ležištima kompanije za 4% je veća nego prethodne godine. U I polugodištu 2013. godine NIS je proizveo 817,8 hiljada uslovnih tona nafte. Kreditne bankarske obaveze NIS-a prema rezultatima prvog polugodišta 2013. godine iznose 423 miliona američkih dolara. Komentarišući rezultate rada NIS-a za prvo polugodište 2013. godine generalni direktor kompanije Kiril Kravčenko je rekao: „Rezultati prvih šest meseci 2013. godine potvrđuju da smo bili u pravu sa svojim krajnje konzervativnim prognozama u vezi sa makroekonomskom situacijom i dinamikom potrošnje na ključnim tržištima Balkanskog regiona. Međutim, zahvaljujući stabilnom modelu biznisa i efikasno organizovanim procesima upravljanja mi uspevamo da održimo tempo razvoja i nivo programa kapitalnih investicija, kao i da redovno izvršavamo sve poreske obaveze, što je u negativnoj ekonomskoj situaciji krajnje važno za stabilnost nacionalne ekonomije i socijalne sfere“.