Arhiva vesti

NIS objavljuje konsolidovane rezultate poslovanja grupe kompanija za devet meseci 2014. godine

новембар 5, 2014

Pogoršanje spoljnih ekonomskih uslova imalo je negativan uticaj na finansijske pokazatelje NIS-a. Neto dobit grupe kompanija NIS prema rezultatima za devet meseci 2014. godine iznosila je 21 milijardu dinara, što je za 33% niže od istog pokazatelja prošle godine. Među negativnim faktorima koji su uticali na nacionalni energetski sektor preovladavali su devalvacija kursa domaće valute prema dolaru i evru, stagnacija tražnje na tržištu naftnih derivata, kao i globalni pad cena ugljovodonika. Osim toga povećan je porez na profit za velike investitore. Obim direktnih i indirektnih poreskih obaveza grupe kompanija NIS prema rezultatima za prvih devet meseci 2014. godine, uključujući akcize, porez na profit i druga poreska davanja, premašio je prošlogodišnji pokazatelj za 10% i iznosi 97,9 milijardi dinara. Suma dospelih dugova javnih preduzeća po plaćanjima za robu i usluge NIS-u sa stanjem na kraju septembra 2014. godine iznosila je oko 60 milijardi dinara. Zbog odsustva pozitivne dinamike gašenja potraživanja, kompanija je bila prinuđena da nastavi smanjenje investicionog programa planiranog za 2014. godinu. Obim kapitalnih ulaganja NIS-a prema rezultatima izveštajnog perioda iznosio je 26,9 milijardi dinara, što je za 29% manje od istog pokazatelja 2013. godine. Danas je održan Dan investitora koji se treću godinu zaredom organizuje u NIS-ovim prostorijima. Tom prilikom se investiciona javnost upoznala sa rezultatima rada kompanije i planovima za budući period. Nedostajuće obime finansiranja u okviru realizacije prioritetnih investicionih projekata, NIS je bio prinuđen da kompenzuje preko povećanja bankarskog duga. Suma spoljnog zaduženja NIS-a na osnovu rezultata za prvih devet meseci 2014. godine iznosila je 744 miliona dolara, što premašuje prošlogodišnji pokazatelj za 53%. Obim proizvodnje ugljovodonika NIS-a za izveštajni period neznatno je pao (-1%) u poređenju sa istim pokazateljem za 2013. godinu i iznosio je 1,209 miliona tona naftnog ekvivalenta. Prema rezultatima za prvih devet meseci 2014. godine, obim rafinerijske prerade kompanije je iznosio 2,252 miliona tona, što je za 2% više nego u istom periodu prošle godine. Prodaja naftnih derivata NIS-a u ovom periodu iznosila je 2,253 miliona tona, što za 3% premašuje pokazatelj od prošle godine. Maloprodaja NIS-a prema rezultatima za prvih devet meseci 2014. godine je pala za 5% u poređenju s pokazateljima prošle godine, do nivoa od 484.000 tona. Negativan uticaj na maloprodaju imale su, pre svega, posledice poplava iz maja 2014. godine – nagli pad potrošnje goriva među širokim slojevima stanovništva. Prema ekspertskim procenama, obim domaćeg tržišta naftnih derivata pao je za 2%. Zahvaljujući izlasku na tržište novog visokokvalitetnog brendiranog dizela, ukupan obim prodaje motornih goriva NIS-a povećan je za 8% u poređenju s istim periodom prošle godine i iznosio je 1,290 miliona tona. Obim prodaje motornih goriva na srpskom tržištu povećao se za 2%. Kompanija je uspela da sačuva udeo učešća na nacionalnom tržištu derivata na nivou prošle godine. NIS je povećao obim prodaje naftnih derivata na inostranim tržištima do 115.000 tona, što je više od dva puta bolje od rezultata za isti period prošle godine. Komentarišući rezultate rada NIS-a za devet meseci 2014. godine generalni direktor kompanije Kiril Kravčenko je izjavio: „Ekonomska situacija u kojoj danas posluje NIS, kao što smo i predvideli, znatno je gora od prošlogodišnje. Negativna dinamika primetna je u svim ključnim faktorima – od cena osnovnih energenata do povećanja potraživanja. U cilju očuvanja konkurentnosti i stabilnosti poslovanja mi ulažemo dodatne napore na povećanju unutrašnje efikasnosti i kontroli izdataka i proizvodnih troškova, koji su već počeli da daju opipljive rezultate. Radimo na prilagođavanju srednjoročnih planova razvoja NIS-a savremenim uslovima tržišta, polazeći od stanja u privredi Srbije i spoljne konjukture“.