Arhiva vesti

NIS objavljuje konsolidovane rezultate poslovanja za prvo polugodište 2015. godine

јул 29, 2015

Zahvaljujući povećanju unutrašnje efikasnosti, kao i doslednom sprovođenju programa uštede i politike oslanjanja na interne resurse, grupa NIS je na kraju prvog polugodišta 2015. godine ostvarila neto dobit u iznosu od 5 milijardi dinara. Pokazatelj EBITDA (dobit pre plaćanja kamata, poreza na dobit i amortizacije) za prvih šest meseci 2015. godine iznosi 21 milijardu dinara. U istom periodu, ukupan efekat mera povećanja operativne efikasnosti i smanjenja osnovnih troškova iznosio je 2,76 milijarde dinara. Pozitivni finansijski rezultati za prvo polugodište 2015. godine su ostvareni uprkos složenim makroekonomskim uslovima (negativne kursne razlike i pad cene sirove nafte na svetskom tržištu). Ukupan promet naftnih derivata povećan je za 3% u poređenju sa istim periodom prošle godine i iznosi 1.462,9 hiljade tona. Promet u inostranim aktivama porastao je za 22%, a učešće na maloprodajnom tržištu Srbije za 2%. Proizvodnja nafte i gasa je 795 hiljada uslovnih tona, što je za 1% više u odnosu na biznis plan. Takođe, obim direktnih i indirektnih poreskih obaveza NIS grupe iznosi 67,24 milijarde dinara, što je za 6% više nego u prvom polugodištu 2014. godine. NIS je nastavio da investira, tako da je u prvih šest meseci 2015. godine uloženo 12,5 milijardi dinara, od čega najviše u oblast istraživanja i proizvodnje. Na osnovu rezultata u prvih šest meseci 2015. godine, ukupna zaduženost prema bankama iznosi 571 milion dolara, što je za 19% niže u odnosu na isti period prošle godine. „Finansijski pokazatelji kompanije su poboljšani u poređenju sa prvim kvartalom ove godine. Uspeli smo da prevaziđemo negativne trendove i da zabeležimo pozitivan rezultat, pre svega zahvaljujući naporima koje smo uložili u cilju povećanja operativne efikasnosti. Ipak, želeo bih da istaknem da su najveću podršku tome pružili upravo naši zaposleni, svakodnevno dajući doprinos uspešnom i stabilnom radu kompanije. Nastojaćemo i dalje da očuvamo profitabilnost NIS-a i zadržimo konkurentnost poslovanja», izjavio je Kiril Kravčenko, zamenik generalnog direktora „Gasprom njefta“ i generalni direktor NIS-a.