Arhiva vesti

NIS objavljuje revidirane konsolidovane finansijske izveštaje za 2015. godinu

фебруар 24, 2016

Kompanija je 2015. godinu završila kao profitabilna. Neto dobit NIS-a je iznosila 14,6 milijardi dinara i na nju su u najvećoj meri uticali pad cena nafte na svetskom tržištu od gotovo 50% i negativni uticaj kursnih razlika koje su u 2015. iznosile 8,1 milijardu dinara. Pokazatelj EBITDA iznosio je 46,5 milijardi dinara. Iako su finansijski pokazatelji niži nego 2014. godine, oni su znatno viši od planiranih za 2015, uzimajući u obzir pad cena sirove nafte. Održanju profitabilnosti u izuzetno složenim uslovima za poslovanje u najvećoj meri je doprinelo kontinuirano sprovođenje programa operativne efikasnosti. Ostvareni ekonomski efekat (i na EBITDA i na novčani tok) mera za povećanje efikasnosti poslovanja u 2015. godini iznosio je 13,3 milijarde dinara. Zahvaljujući tome, NIS je uspeo da održi planirani nivo investicija i u toku 2015. godine u razvoj kompanije je uloženo 30,3 milijarde dinara. Reč je o iznosu dvostruko višem od ostvarene godišnje neto dobiti kompanije, čime je NIS ostao u vrhu najvećih investitora u Srbiji. Ukupan iznos obračunatih obaveza po osnovu poreza i drugih javnih prihoda u 2015. godini iznosio je 151,9 milijardi dinara, odnosno 12 odsto više nego pre godinu dana. Takođe, treću godinu zaredom, NIS je u 2015. godini isplatio akcionarima dividende u ukupnom iznosu od 7,6 milijardi dinara, što je 25 odsto neto dobiti kompanije iz 2014. godine. Što se tiče operativnih pokazatelja poslovanja, NIS je u oblasti istraživanja i proizvodnje povećao rezerve ugljovodonika za 8 odsto u poređenju sa prošlom godinom. Obim prerade nafte i dorade poluproizvoda povećan je za 6 odsto u odnosu na isti period 2014. godine i nastavljena je modernizacija prerađivačkih kapaciteta, prvenstveno kroz aktivnosti u okviru realizacije projekta «Duboka prerada». U domenu energetike, osnovana je kompanija TETO Pančevo sa ciljem izgradnje termoelektrane–toplane kapaciteta 140 MW u Pančevu, završena je izgradnja malih elektrana Velebit 3 i Sirakovo 2 i kompanija trenutno ima 13 malih elektrana na naftnim i gasnim poljima u Srbiji, ukupnog kapaciteta 11,6 MW. Takođe, započeta je maloprodaja komprimovanog prirodnog gasa. Uspeh je zabeležen i u prodaji, gde je ukupan promet naftnih derivata povećan za 5 odsto u odnosu na 2014. godinu i NIS je povećao učešće na maloprodajnom tržištu naftnih derivata u Srbiji za 1 odsto. Kompanija je nastavila sa modernizacijom maloprodajne mreže i sa uvođenjem novih proizvoda i usluga za potrošače, poput stooktanskog benzina G-Drive 100. Povodom objavljivanja rezultata rada NIS-a u 2015. godini, generalni direktor Kiril Kravčenko je izjavio: „Protekla godina je bila teška ne samo za NIS, već i za ceo naftno-gasni sektor u svetu i ponosan sam što smo uspeli da zadržimo profitabilnost. Naš odgovor na krizu su bili timski rad, smanjenje troškova i operativna efikasnost u svim segmentima poslovanja, koji su dali očekivane rezultate zbog čega i dalje ostaju naš glavni cilj. Takođe, zaposleni u NIS-u su sopstvenom inovativnošću doprineli povećanju efikasnosti kroz program "Ja imam ideju". Ipak, svesni smo da će uslovi za poslovanje u 2016. godini biti znatno složeniji nego prethodne, pre svega zbog niske cene sirove nafte na svetskom tržištu i kolebanja kursa valuta. Pred nama su teška vremena zbog čega moramo ostati fokusirani do kraja i uložiti mnogo napora na održanje profitabilnosti kompanije“.