Arhiva vesti

NIS organizovao izložbu ličnih zaštitnih sredstava

јануар 20, 2012

U cilju obezbeđenja najkvalitetnije zaštite na radu za svoje zaposlene, danas je u Poslovnom centru u Novom Sadu, NIS prvi put organizovao javnu Izložbu ličnih zaštitnih sredstava. Izložbi su, osim rukovodilaca i zaposlenih NIS-a, prisustvovali i predstavnici Ministarstva za rad i socijalna pitanja – Uprave za bezbednost i zaštitu na radu, Pokrajinskog sekretarijata za rad, više instituta i obrazovnih ustanova iz oblasti zaštite na radu, kao i lizing kuća. Na štandovima je bila izložena oprema firmi koje su se javile na otvoren tender NIS-a. Ukupno je bilo 10 ponuđača, od kojih su većina proizvođači tih sredstava. U pitanju je nabavka čija vrednost dostiže cifru od oko dva miliona evra. Značaj ovakve vrste i obima nabavke jeste u tome što će kompanija obezbediti najkvalitenija zaštitna sredstva za rad zaposlenih u NIS-u, a ujedno pozitivno uticati i na proizvodnju ove vrste opreme u Srbiji i dalji razvoj ove privredne grane. Predstavnik republičke Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Isa Vlahovljak pozdravio je prisutne i istakao da Uprava podržava napore NIS-a, kao odgovorne kompanije, da ojača svest zaposlenih o važnosti mera i aktivnosti u ovoj oblasti i obezbedi im najviši standard zaštite na radu. Nakon ovakvog transparentnog pregleda svih ponuda izlagača, tenderska komisija NIS-a odlučiće o izboru najbolje ponude ličnih zaštitnih sredstava za 2012.godinu. U okviru izložbe, specijalisti NIS-a održali su i prezentaciju na temu: „Lična zaštitna sredstva u NIS a.d. – dobra praksa“, kojom su prisutne upoznali sa politikom kompanije u ovoj sferi poslovanja i pozitivnim rezultatima koji su ostvareni. Uspešna primena preventivnih mera u NIS-u doprinela je da se broj povreda na radu i svih vrsta incidenata značajno smanjujnje iz godine u godinu. Poredeći samo 2010.i 2011.godinu možemo konstatovati da se broj povreda na radu smanjio za 26 odsto, broj saobraćajnih nezgoda je opao čak za 71 odsto, a broj ekoloških incidenata za 24 odsto. - - - Dodatna informacija Kao odgovorna kompanija, NIS osigurava zdrava i sigurna radna mesta, težeći nultom riziku za zaposlene, izvođače i treća lica. Jedan od najvažnijih elemenata u kreiranju zdrave i bezbedne radne atmosfere je i obezbeđenje kvalitetnih ličnih zaštitnih sredstava (LZS). Prema zakonskim prpisima, poslodavac je dužan da zaposlenima da na upotrebu sredstva za rad, odnosno LZS i opremu na kojima su primenjene propisane mere za bezbednost i zdravlje na radu (BZR). NIS je, u skladu sa zakonom, razvio sopstvene procedure obezbeđivanja zaposlenih ličnim zaštitnim sredstvima. NIS je, takođe,u cilju bezbednog razvoja, usvojio više dokumenata koja regulišu ovu oblast, što, uz angažovanje svih u Kompaniji, čini da radno okruženje svakim danom bude sve bezbednije za rad i boravak. U cilju što efikasnije organizacije primene mera BZR, pojedini organizacioni delovi NIS-a, dobili su sertifikat o uspostavljanju sistema upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu usaglašen sa zahtevima standarda SRPS OHSAS 18001:2008. Ovim je samo potvrđeno da Kompanija svoje aktivnosti u oblasti istraživanja i proizvodnje nafte i gasa, kao i rada pratećih servisa realizuje na bezbedan način, uz preduzimanje svih mera za smanjenje rizika. Dobijanje sertifikata OHSAS potvrda je dugogodišnje opredeljenosti kompanije da svojim zaposlenima omogući rad na zdrav i bezbedan način, uz eleminisanje ili maksimalno umanjenje rizika od oštećenja zdravlja zaposlenih i ugrožavanje bezbednosti ljudi, opreme i objekata. NIS stalno unapređuje načine na koje brine o lokalnoj zajednici i državi u celini, kao i o preduzimanju proaktivnih mera u cilju sprečavanja ili smanjenja negativnih uticaja na radnu i životnu sredinu.