Arhiva vesti

NIS organizovao predavanje o evropskim integracijama i njihovom značaju za kompaniju

новембар 19, 2014

Ovo predavanje prvo je u nizu koje Kancelarija za saradnju sa institucijama Evropske unije, kabineta generalnog direktora, planira u cilju informisanja naših zaposlenih o procesu pristupanja EU i pripreme Kompanije za izazove i prilike koje taj proces donosi. Naši predavači bili su Vladimir Međak - pomoćnik direktora Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije, zadužen za koordinaciju procesa pristupanja i praćenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Nijaz Dizdarević - savetnik i viši naučni saradnik u Institutu za energetiku „Hrvoje Požar“ (Hrvatska) i Nikola Radovanović - Ekspert za pravo Evropske unije u Kancelariji za saradnju sa institucijama EU. Ovo predavanje prvo je u nizu koje Kancelarija za saradnju sa institucijama Evropske unije, kabineta generalnog direktora, planira u cilju informisanja naših zaposlenih o procesu pristupanja EU i pripreme Kompanije za izazove i prilike koje taj proces donosi Vladimir Međak je pokušao da prisutnima približi kompleksan, dugotrajan i dinamičan proces pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. On je govorio o karakteristikama i fazama pristupnih pregovora, organizaciji pregovaračkog tima, ali i o tome gde se Srbija nalazi u tom procesu trenutno i kakve će joj dobiti i troškove doneti članstvo u EU kada pregovori budu završeni. Na kraju izlaganja, pozdravio je proaktivan pristup naše kompanije u praćenju pristupnih pregovora i naglasio da NIS ima stručne kapacitete koje država treba i mora da iskoristi. Nikola Radovanović je predstavio organizaciju rada NIS-a u kontekstu praćenja pregovora, poziciju privrede i naše kompanije u pregovorima o pristupanju Srbije EU. On je, takođe, predstavio analizu efekata EU propisa na NIS, u okviru poglavlja 15 (energetika) i 27 (zaštita životne sredine) koju je sprovela Stalna radna grupa za analizu propisa EU osnovana pri Odboru za propise, a kojom rukovodi Kancelarija za saradnju sa institucijama EU. Radovanović je svoju prezentaciju završio porukom da „ostaju najspremniji, a ne najveći“ i da u tom smislu, NIS mora učiniti sve da proces pristupanja, a kasnije i članstvo u EU dočeka pripremljen da odgovori na sve rizike, ali iskoristi i šanse za unapređenje svog poslovanja. Predavanje je, izlaganjem o rizicima i šansama koje pregovori nose na primeru hrvatske naftne kompanije INA, zatvorio Nijaz Dizdarević. On je, kroz odgovore na tri pitanja – šta smo uradili dobro, šta smo uradili loše i koje su lekcije naučene – opisao ulaganja (više od 700 miliona evra u rafinerijski biznis), promene i prilagođavanja kroz koje je INA prošla u procesu pristupanja Hrvatske EU. Zaključak Dizdarevića je da država i kompanije moraju raditi zajedno kako bi minimizirale rizike i u najvećoj mogućoj meri iskoristile pristup tržištu EU koje čini petsto miliona ljudi.