Arhiva vesti

NIS počeo eksploataciju kogeneracionih modula na naftnim kolektorima «Kikinda gornje» i «Velebit»

децембар 19, 2013

NIS je počeo komercijalnu eksploataciju tri kogeneraciona modula postavljena na naftnim kolektorima kompanije «Kikinda gornje» (opština Kikinda) i «Velebit» (opština Kanjiža). Tako je kompanija nastavila realizaciju projekta razvoja kogeneracionih kapaciteta, čiji je cilj iskorišćenje kaptažnog naftnog gasa, koji predstavlja deo dugoročnog programa povećanja efikasnosti korišćenja gasnih resursa NIS. Ukupni projektovani elektrogenerišući kapacitet tri kogeneraciona modula, od kojih se dva nalaze na kolektoru „Velebit“, iznosi 2985 kW, ima godišnji obim proizvodnje električne energije od 22900 MWh. Ukupan kapacitet generacije toplotne energije je 3200 kW, obim proizvedene toplotne energije – do 25600 MWhv godišnje. Ukupan obim investicija u izgradnju tri modula iznosi 3,7 mln. evra, isporučioci opreme su kompanije Jenbacher (Nemačka) i Caterpillar (SAD). Princip rada kogeneracionog modula zasniva se na konverziji kaptažnog gasa u toplotnu i električnu energiju. Predviđa se da se električna energija proizvedena na modulima isporučuje domaćem tržištu elektroenergije, a toplotna energija koristiće se za obezbeđenje potreba bušotina i naftih kolektora NIS-a. Ušteda sredstava za nabavku energenata u ovom slučaju iznosiće do 40%. Planira se da će do kraja tekuće godine na nalazištima kompanije biti izgrađena još 4 kogeneraciona modula, a obim investicija u program na osnovu rezultata 2013. godine iznosiće najmanje 10 mln evra. Ukupan iznos investicija u program povećanja efikasnosti korišćenja gasnih resursa kompanije iznosiće oko 6 mlrd dinara. „U 2014. godini obim gasa prerađenog na kogeneracionim modulima iznosiće 16,2 mln kubnih metara, i 35% od tog obima iskoristiće moduli na kolektorima „Kikinda gornje“ i „Velebit“. Savremene tehnologije korišćene u kogeneraciji omogućiće bloku „Istraživanje i proizvodnja“ NIS da smanji troškove putem maksimalne uštede električne i toplotne energije. Razvoj kogeneracionih kapaciteta daće kompaniji mogućnost da poveća tehnološku bazu za proizvodnju elektroenergije, koja će biti potrebna domaćem tržištu posle njegove definitivne liberalizacije u januaru 2015. godine“, – rekao je direktor Direkcije za podršku investicionih projekata bloka „Energetika“ NIS Nenad Pavlović.