Arhiva vesti

NIS počeo izgradnju aminskog postrojenja za TNG u Elemiru

октобар 10, 2013

Novine “24 sata” NIS je počeo izgradnju aminskog postrojenja u okviru proizvodnog kompleksa pogona za preradu gasa u Elemiru. Uvođenje tehnologije za prečišćavanje prirodnog gasa u tehnološki proces pogona za preradu gasa omogućiće izdvajanje CO2 iz prirodnog gasa koji kompanija proizvodi na teritoriji Srbije. Rad aminskog postrojenja omogućiće da se smanji količina SO2 u gasu koji NIS proizvodi do nivoa od 3%, što odgovara tehničkim zahtevima za njegovo korišćenje u domaćoj gasnoj distributivnoj mreži Srbije. Tako će NIS dobiti mogućnost da poveća količine prirodnog gasa koji se isporučuje na srpsko tržište, a time i prihod od te vrste poslovanja.