Arhiva vesti

NIS podržao gostovanje profesorke Ledenove sa univerziteta u Londonu

април 3, 2013

Alena Ledeneva, profesorka političkih i društvenih nauka za slovenske i istočnoevropske studije na University College u Londonu održala je juče predanje na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu na temu: Teorija i praksa suzbijanja korupcije: korumpirani sistemi, dvostruki standardi i neformalno upravljanje. Predavanje je bazirano na osnovu iskustava i analiza koje je pretočila u svoju novu knjigu „Može li Rusija da se modernizuje: Sistem, snaga mreža i neformalnog upravljanja“ koju je ove godine izdao Kembridž Universiti Press. Govoreći o tome šta antikorupcionu borbu čini uspešnom, Ledeneva je istakla da se u mnogim postkomunističnim zemljama borba protiv korupcije odvija samo prividno. „Jedan od bitnih preduslova uspešne borbe sa korupcijom je promena svesti stanovništva, stvaranje u društvu atmosfere netolerancije prema korupciji na svim nivoima. Ovo je ozbiljan zadatak, ali postoji svetska praksa po tom pitanju, koju treba proučiti. Osim toga, vrlo je bitno uspeti uključiti u borbu protiv korupcije i kapacitete neformalnih kontakata ljudi, koji su na čelu te borbe“, navela je Ledeneva koja je inače stručnjak za borbu protiv korupcije u zemljama u tranziciji, za Rusiju i globalne poslove i globalno upravljanje, kao i za neformalnu ekonomiju, ekonomski kriminal i neformalne prakse korporativnog upravljanja. Prema njenim rečima, za uspešno iskorenjivanje korupcije ili barem svođenje koruptivnog ponašanja na prihvatljiv nivo, neophodno je da postoji lični primer i kazna koja bi bila dovoljna opomena za primer drugima. „Kada su u pitanju sudski procesi u vezi sa korupcijom u pitanju, posebnu pažnju je potrebno posvetiti pripremi valjanih dokaza protiv osumnjičenih. Ako zbog nedostatka dokaza, sud donese odluku o kažnjavanju samo na osnovu političke volje, to može da poljulja kredibilitet celog sudskog sistema“, navela je Ledeneva. Ona je istakla kako je dobro što se Srbija uključila u proces evropskih integracija jer usklađivanje sa evropskim praksama i zakonima utiče i na smanjivanje nivoa korupcije u zemlji. Njeno predanje je podržao NIS u sklopu svog programa društvene odgovornosti „Energija znanja“ koji obuhvata različite vidove saradnje sa univerzitetima i drugim naučnim institucijama. Ovaj program NIS sprovodi sa namerom da doprinose razvoju srpskog društva kroz primenu najboljih svetskih praksi. Borba sa korupcijom, koja je bila tema predavanja poznatog stručnjaka Alene Ledeneve trenutno je jedna od najaktuelnih tema srpske politike i prioritet u radu Vlade Srbije. Podstičući interesovanje građana za ovu temu, a posebno mladih stručnjaka za organizacione nauke, NIS promoviše prave vrednosti poslovanja i radi na prevenciji korupcije u budućnosti, pokazujući time zavidan nivo društvene odgovornosti. Profesorki Ledenovoj je uručena i zahvalnica za održavanje predavanja pred punom salom amfiteatra na Fakultetu organizacionih nauka. Njeno predavanje su studenti nagradili aplauzom,dok je profesorka Ledeneva ostavila dva primerka svoje nove knjige za biblioteku FON-a tako da će njene ideje o borbi protiv korupcije moći da pročitaju i studenti koji nisu slušali predavanje.