Arhiva vesti

NIS potpisao Memorandum o saradnji sa Univerzitetom „Lobačevski“ iz Ruske Federacije

новембар 14, 2016

Memorandum je potpisao Andrej Šibanov, zamenik generalnog direktora i direktor Funkcije za organizaciona pitanja, a u ime Univerziteta „Lobačevski“ rektor Jevgenij Vladimirovič Čuprunov. Memorandumom o saradnji između NIS-a i Univerziteta „Lobačevski“ je predviđena podrška održavanju međunarodne olimpijade iz ruskog jezika koju organizuje NIS, kao i pri obezbeđivanju stipendija za školovanje najboljih učesnika te manifestacije na Univerzitetu iz Rusije. Takođe, biće uspostavljena saradnja na promovisanju obrazovanja na ruskom jeziku i učenja ruskog jezika u Srbiji. Prema sporazumu, predstavnici NIS-a će biti gostujući predavači na Univerzitetu „Lobačevski“, dok će studenti te visokoškolske institucije moći da učestvuju u programima NIS-a namenjenim mladima. Studenti i postdiplomci Univerziteta „Lobačevski“ koji su iz Srbije biće primljeni na stažiranje u NIS-u. Razmena znanja između dve strane biće posebno realizovana u okviru korporativnog programa kompanije NIS „Energija znanja“ koji podrazumeva partnerstvo sa obrazovnim institucijama sa ciljem unapređenja uslova za obrazovanje i školovanje mladih stručnjaka. Kompanija NIS je do sada potpisala 46 sporazuma sa domaćim i međunarodnim naučnim i obrazovnim ustanovama. Pored NIS-a, predstavnici Univerziteta „Lobačevski“ potpisali su Memorandum o saradnji sa Univerzitetom u Novom Sadu. Takođe su potpisani sporazumi o saradnji između Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Filološkog fakulteta Univerziteta „Lobačevski“, Pedagoškog fakulteta u Somboru Univerziteta u Novom Sadu i Filološkog fakulteta Univerziteta „Lobačevski“, Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Hemijskog fakulteta Univerziteta „Lobačevski“. Nacionalni istraživački Državni univerzitet "N. I. Lobačevski" osnovan je 1916. godine. Danas je Univerzitet "Lobačevski" svetski priznata obrazovna ustanova i jedan od najboljih ruskih univerziteta klasičnog tipa i najvećih naučnih, inovacionih i kulturnih centara Rusije. Univerzitet je član Evropske asocijacije univerziteta (EUA) i tesno sarađuje sa Ruskom akademijom nauka i najvećim visokotehnološkim međunarodnim kompanijama.