Arhiva vesti

NIS predstavio investicioni program u oblasti ekologije

8 фебруара, 2012

U Vladi Srbije NIS je danas predstavio rezultate ekoloških projekata, strateške ciljeve i investicioni program u oblasti zaštite životne sredine. O ovom značajnom projektu   govorili su Kiril Kravčenko, generalni direktor NIS a.d, kao i Oliver Dulić, ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja. Do 2015. godine NIS će uložiti oko 400 miliona evra u investicioni program za realizaciju strategije zaštite životne sredine, što je 6,5 puta više od sredstava koja su planirana kupoprodajnim ugovorom. Pored ekoloških, NIS će investirati i u infrastrukturne projekte sa ekološkim efektom, u modernizaciju benzinskih stanica i projekte energetske efikasnosti koji posredno utiču na poboljšanje životne sredine. U naredne tri godine, NIS planira niz projekata unapređenja tehnologija u cilju smanjenja emisija, izgradnju postrojenja u skladu sa evropskim ekološkim normama i proizvodnju goriva evropskog kvaliteta. Takođe, planirano je sanacija degradiranog zemljišta, potpuno usaglašavanje sa evropskom regulativom, uz unapređenje i racionalno korišćenje prirodnih resursa. Ove godine, NIS će realizovati najznačajniji projekat sa ekološkim efektom - modernizaciju Rafinerije nafte Pančevo i završetak izgradnje kompleksa za blagi hidrokreking i hidroobradu (MHC/DHT), vredan 397 miliona evra, koji će u potpunosti omogućiti proizvodnju evro goriva i usklađivanje procesa proizvodnje sa evropskim normama u delu ekološke i industrijske bezbednosti. Modernizacija benzinskih stanica prema svetskim ekološkim standardima, koja je u toku, takođe predstavlja doprinos NIS-a zaštiti životne sredine. NIS će u naredne dve i po godine uložiti oko 100 miliona evra u modernizaciju i izgradnju novih benzinskih pumpi u Srbiji. „Ulaganje u zaštitu životne sredine deo je našeg strateškog opredeljenja da efikasno upravljamo kompanijom i jedan od naših glavnih prioriteta. Ova investicija omogućiće nam lidersku poziciju u oblasti zaštite životne sredine među naftnim kompanijama na Balkanu. Veoma smo zadovoljni saradnjom sa Vladom Republike Srbije i nadležnim ministrarstvima jer smo u njima imali podršku i ravnopravnog partnera u realizaciji naših ekoloških planova u protekle tri godine. Nastavljamo da uvodimo i primenjujemo standarde koje važe u evropskim rafinerijama” istakao je Kiril Kravčenko, generalni direktor NIS-a. «Sa zadovoljstvom možemo da kažemo da NIS, uprkos svetskoj ekonomskoj krizi i njenim posledicama na domaću ekonomiju, nastavlja da investira u ekologiju. Uz to, očekujemo da  će im ekološki projekti i programi koje danas predstavljaju, uskoro omogućiti da ispune sve evropske standarde u oblasti ekologije, istakao je Oliver Dulić, mininstar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja. Prezentacija "Rezultati realizacije ekoloških projekata u NIS a.d" Najznačajniji tekući projekti NIS-a na zaštiti životne sredine: Rafinerijska postrojenja:

  • Rekonstrukcija fluidnog katalitičkog krekinga (FCC)
  • izgradnja postrojenja za preradu istrošene sumporne kiseline
  • rekonstrukcija pristaništa
  • rekonstrukcija postrojenja za tretman otpadnih voda
  • rekonstrukcija sistema zauljene kanalizacije
Blok istraživanje i proizvodnja:
  • projekat sanacije istorijskog zagađenja zamljišta sanacijom 146 primarnih isplačnih jama
  Projekti sa značajnim ekološkim efektom :
  • projekat modernizacije Rafinerije nafte Pančevo (MHC/DHT) rekonstrukcija i modernizacija benzinskih stanica NIS-a
  • projekti novoformiranog bloka Energetika koji se odnose na povećanje energetske efikasnosti i racionalnu potrošnju energije 
Relaizovani ekološki projekti u 2011: Zaštita vazduha -Rafinerija nafte Pančevo: rekonstrukcija železničkog punilišta. Rekonstrukcija faze fluidnog katalitičkog krekinga (FCC) ugradnjom novog, četvrtog stepena filtracije, čime je smanjena emisija praškastih materija. Zaštita voda -Rafinerija nafte Novi Sad: završena rekonstrukcija zauljene kanalizacije i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (1. faza) -ugradnja separatora za zauljene vode na 9 rekonstruisanih benzinskih stanica Zaštita zemljišta -Blok Istraživanje i proizvodnja: Remedijacija zemljišta – pilot projekat bioremedijacije na polju „Turija“. Sanirane 42 isplačne jame -Blok promet: ugradnja rezervoara sa duplim plaštom na 9 rekonstruisanih benzinskih stanica Upravljanje otpadom -prerađeno 70% naftnog mulja u Rafineriji nafte Pančevo -započet projekat za preradu zauljene zemlje i naftnog mulja na nivou kompanije