Arhiva vesti

NIS predstavio Izveštaj o održivom razvoju za 2013. godinu

јул 9, 2014

NIS je predstavio Izveštaj o održivom razvoju za 2013. godinu, koji je u skladu sa standardima vodeće organizacije u svetu u oblasti održivog poslovanja Global Reporting Initiative. Na predstavljanju Izveštaja govorili su dr Ana Trbović, dekanka Fakulteta za ekonomiju finansije i administraciju, Kiril Kravčenko, generalni direktor NIS-a, Igor Lončarević, partner poreskog i pravnog odeljenja KPMG i Jelena Bulatović, izvršna direktorka Srpske asocijacije menadžera (s desna na levo) Izveštaj koji je potvrdio nezavisni revizor KPMG je dobio B+ ocenu. U odnosu na Izveštaj iz 2012. godine, Kompanija je ostvarila napredak, budući da je povećana transparentnost izveštavanja. Broj indikatora u odnosu na prethodni Izveštaj porastao je sa 41 na 48. Predstavljanje Izveštaja o održivom razvoju NIS-a NIS je prva kompanija u Srbiji koja četvrtu godinu zaredom, putem otvorenog dijaloga, sprovodi praksu redovnog izveštavanja svih zainteresovanih strana o bitnim aspektima svog poslovanja. A sve u skladu sa ciljem Kompanije da neguje dugoročne partnerske odnose radi stvaranja boljeg i kvalitetnijeg okruženja. Izveštaj o održivom razvoju obuhvata dostignuća koja su u 2013. godini, osim na razvoj Kompanije, bila usmerena na unapređenje života u zajednici kroz ostvarenje ekonomskog, kulturnog i socijalnog rasta. Izveštaj je predstavljen na NIS-ovom tradicionalnom forumu, sačinjenom od pet okruglih stolova, na kojima su osim predstavnika Kompanije, učestvovali i predstavnici ministarstava, državnih institucija, univerziteta u Beogradu i Novom Sadu, nevladinih organizacija, naftnih udruženja, najvećih kompanija u Srbiji, kao i predstavnici medija. Nakon predstavljanja Izveštaja, paralelno je održano pet okruglih stolova na teme: Okrugli sto na temu razvoja politike ljudskih resursa u NIS-u Okrugli sto o strategiji NIS-a za održivi razvoj i društvena odgovornost Okrugli sto o upravljanju resursima u oblasti zdravlja, bezbednosti i zaštite životne sredine Okrugli sto na temu prakse NIS-ovog rada sa potrošačima i partnerima Okrugli sto o programima namenjenim mladima u Kompaniji Zaključci sa okruglih stolova: Okrugli sto o programima namenjenim mladima u kompaniji - Neophodna što bolja saradnja velikih kompanija sa obrazovnim institucijama u cilju obezbeđenja specifičnih obrazovnih profila za potrebe naftne industrije. U slučaju NIS-a je upravo takva saradnja dovela do promene pojedinih nastavnih programa kako bi se obrazovni sistem prilagodio potrebama privrede; - Po završetku školovanja, ovi kadrovi će postati nosioci razvoja kompanije; - NIS-ov projekat „Energija znanja“ daje odlične rezultate i ima podršku na svim nivoima, od lokalne samouprave do ministarstava Okrugli sto o razvoju politike ljudskih resursa u NIS-u - Cilj NIS-a je da u naredne tri godine postane jedan od prva tri najpoželjnija poslodavca u Srbiji; - pored unapređenog sistema zarada i bonusa, kompanija konstantno ulaže u razvoj zaposlenih, njihovo stalno usavršavanje i napredovanje; - Nema jedinstvenog recepta da se postane poželjan poslodavac, već svaka kompanija mora da radi na sebi kako bi motivisala zaposlene i regrutovala nove i najbolje. - Svi napori, vreme i enegrija koje je NIS uložio u poslednjih pet godina će dati rezultate i NIS postati jedan od najpoželjnijih poslodavaca. Okrugli sto o strategiji NIS-a za održivi razvoj i društvena odgovornost - Nije važno šta motiviše kompanije da posluju društveno odgovorno, već je važno da što više njih počne da to čini; - Mediji bi trebalo da daju više prostora društveno odgovornom poslovanju i da ukazuju na pozitivne primere kako bi se što više kompanija uključilo; - Država bi trebalo da omogući olakšice za finansiranje projekata društveno odgovornog poslovanja (manji porezi ili njihovo ukidanje za humanitarne projekte); Okrugli sto o upravljanju resursima u oblasti zdravlja, bezbednosti i zaštite životne sredine - NIS pionir u primeni standarda iz oblast HSE i i primer drugima - Predstavnici države uputili su poziv da se NIS-ovi programi obuke iz bezbednosti na radu predstave na sajmovima i seminarima kako bi i druge kompanije mogle da slede dobar primer; - Velika pažnja se posvećuje zaštiti na radu jer se u NIS-ovim objektima i postrojenjima ne nalaze samo zaposleni, već i veliki broj izvođača radova Okrugli sto na temu rada sa klijentima i potrošačima - Potrošači su danas odlično informisani i postaju sve zahtevniji u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga; - U društveno odgovornim kompanijama se podrazumeva da je njihov potrošač uvek zadovoljan, ali mora se raditi na tome da bude još zadovoljniji i da postane lojalan potrošač; - Novi kanali komunikacije nam omogućavaju da identifikujemo nezadovoljne potrošače, da sa njima stupimo u kontakt i utvrdimo uzroke njihovog nezadovoljstva Kompletan Izveštaj može se preuzeti sa sajta kompanije: www.nis.rs Za više informacija o standardima u korporativnom izveštavanju posetite: www.globalreporting.org.