Arhiva vesti

NIS predstavio Izveštaj o održivom razvoju za 2014. godinu

јул 6, 2015

NIS je prva kompanija u Srbiji koja je objavila verifikovan Izveštaj o održivom razvoju, prema najvišim standardima u korporativnom izveštavanju. Izveštaj je i ove godine tradicionalno predstavljen na Forumu stejkholdera u okviru kojeg je održana i panel diskusija na kojoj su pored generalnog direktora NIS-a, Kirila Kravčenka učestvovali i direktor revizorske kuće KPMG, Džejms Tornli i urednica magazina Biznis i Ekonometar, Radojka Nikolić. Nakon uvodne panel diskusije, organizovana su i tri okrugla stola na teme: • „Sigurni u vreme krize – motivacija i benefiti za zaposlene“, • „Odgovorni prema životnoj sredini – korporativna HSE praksa“ i • „Investicije u energetiku – ulaganje u budućnost“ . Na okruglim stolovima su učestovali predstavnici NIS-a, ministarstava, državnih institucija, univerziteta u Beogradu i Novom Sadu, nevladinih organizacija, najvećih kompanija u Srbiji, kao i predstavnici medija. Investicije u energetiku predstavljaju ulaganje u budućnost - zaključak je istoimenog okruglog stola Transparentnost u izveštavanju dodatno je unapređena u poređenju sa prethodnom godinom, pa je broj indikatora povećan sa 48 na 69. Fokus je na kvalitetnom i otvorenom dijalogu kompanije sa zainteresovanim stranama, na edukaciji dobavljača i razvoju njihove svesti o značaju društveno odgovornog poslovanja. Na okruglom stolu "Sigurni u vreme krize-motivacija i benefiti za zaposlene" istaknuto je da je kolektivni ugovor garant sigurnosti i u vreme krize Kao društveno odgovorna kompanija koja prati svetske trendove, NIS izveštava o bitnim aspektima svog poslovanja i dostignućima koja su usmerena na unapređenje života u zajednici kroz ostvarenje ekonomskog, kulturnog i socijalnog rasta, a u cilju negovanja dugoročnih partnerskih odnosa sa zainteresovanim stranama: partnerima, državnim institucijama, ministarstvima, univerzitetima i nevladinim organizacijama. Najveću pažnju učesnika okruglog stola "Odgovorni prema životnoj sredini-korporativna HSE praksa“ izazvala je tema o usklađivanju NIS-a sa propisima EU u oblasti zaštite životne sredine NIS je svoj prvi verifikovani Izveštaj o održivom razvoju u Srbiji u skladu sa GRI standardima objavio 2011. godine i od tada poštuje GRI smernice koje su opšte prihvaćeni okvir za izveštavanje o ekonomskom, ekološkom i društvenom učinku neke organizacije. Kompletan Izveštaj o održivom razvoju za 2014. godinu može se preuzeti na sajtu NIS-a. Za više informacija o standardima u korporativnom izveštavanju posetite sajt Global Reporting Initiative (GRI).