Arhiva vesti

NIS predstavio prednosti komprimovanog prirodnog gasa

март 10, 2016

Ekološke i ekonomske benefite komprimovanog prirodnog gasa (KPG), kao i dostignuća kompanije u proizvodnji i prodaji ovog energenta predstavio je stručnoj i naučnoj javnosti prvog dana manifestacije mr Nikola Luburić iz Sektora za prodaju i trgovinu prirodnim gasom NIS-a. Tokom izlaganja Luburić je ocenio da osnovna prednost KPG-a leži u njegovoj energetskoj, odnosno kalorijskoj vrednosti koja je daleko viša u poređenju sa ostalim pogonskim gorivima, ali i u oktanskom broju kao merilu kvaliteta goriva. „Vozila na prirodni gas imaju bolju startnost i upravljačke performanse, ali i duži radni vek motora. Prirodni komprimovani gas smatra se najekonomičnijim komercijalnim gorivom a uštede, u zavisnosti od tipa vozila, idu čak do 50%“, naveo je Luburić. Komprimovani prirodni gas smatra se gorivom budućnosti, kako zbog svoj ekoloških karakteristika i ekonomske isplativosti, tako i zbog odličnih performansi koje pruža vozilima. NIS je pre dve godine uveo komprimovani prirodni gas u svoj veleprodajni sistem, a od sredine 2015. godine NIS je postao prva velika mreža benzinskih stanica u Srbiji koja je u svoju ponudu uvrstila i maloprodaju ovog energenta.