Arhiva vesti

NIS pustio u rad malu elektranu u Sirakovu

август 12, 2015

NIS sada ima ukupno 13 mini elektrana, odnosno kogeneracionih modula na teritoriji Srbije, a ulaganja u ovaj segment biznisa prešla su 15 miliona evra. Vrednost investicije je dva miliona evra, a ukupna snaga novog postrojenja 2MW. Na ovom naftno-gasnom polju se sada proizvodi ukupno 3 MW električne energije, s obzirom da je na ovom području pre dve godine puštena u rad i prva NIS-ova elektrana snage 1 MW. Projekat je realizovan u okviru programa za razvoj kapaciteta male kogeneracije, koja je deo dugoročne strategije kompanije usmerene na povećanje efikasnosti poslovanja zahvaljujući racionalnom korišćenju postojećih gasnih resursa. NIS sada ima ukupno 13 mini elektrana, odnosno kogeneracionih modula na teritoriji Srbije, a ulaganja u ovaj segment biznisa prešla su 15 miliona evra. Proizvodnja električne energije dostigla je snagu od 11,6 MW, što je dovoljno za snadbevanje strujom u proseku 10.000 domaćinstava. Osim električne energije, NIS na mini elektranama proizvodi i toplotnu energiju za potrebe svojih postrojenja u visini od 2 MW. „Mini elektrane imaju veliki značaj jer proizvode električnu i toplotnu energiju iz gasa koji do sada nije bio iskorišćen zbog visokog stepena ugljen dioksida i azota. Takođe, proces pretvaranja ovog gasa u električnu energiju ima i ekološku dimenziju jer se on više ne spaljuje na baklji i smanjuje se emisija štetnih gasova u atmosferu. Time kompanija doprinosi ostvarenju strateških ciljeva Republike Srbije u pogledu racionalizacije potrošnje energije i smanjenju zagađenja“ rekao je Igor Korać, zamenik direktora Bloka Energetika u NIS-u.